Spiralsag: Torturkomité lægger pres på

Alle sager om piger og kvinder, der ufrivilligt har fået opsat spiral, bør undersøges - også dem efter 1991, lyder det fra FN-komité.

- Vi håber og forventer, at Grønland tager FN´s Torturkomités kritik til sig og iværksætter komitéens anbefalinger så hurtigt som muligt, udtaler Qivioq Løvstrøm, forperson for Rådet for Menneskerettigheder.

FN´s Torturkomité eksaminerede 8.-9. november Kongeriget Danmarks indsats mod tortur og anden nedværdigende behandling.

Torturkomitéen peger i sin rapport på en række centrale områder, herunder den såkaldte spiralsag, hvor der bør sættes ind for at efterleve Torturkonventionen. Det oplyser Rådet for Menneskerettigheder i en pressemeddelelse.

Komitéen udtrykker bekymring over, at der endnu ikke er udsigt til, at sager efter 1991, altså efter Grønlands overtagelse af sundhedsområdet i 1992, vil blive undersøgt.

Undersøgelse bør udvides

Forperson for Rådet for Menneskerettigheder (IPS), Qivioq Løvstrøm, er glad for FN´s gennemgang af Kongeriget Danmarks, og herunder Grønlands, indsatser for at efterleve Torturkonventionen.

Sammen med ICC og Børnetalsmandsinstitutionen MIO har IPS opfordret til, at den igangværende uvildige undersøgelse af spiralskandalen udvides til at inkludere tiden efter Grønlands overtagelse af sundhedsområdet.

Det skriver komitéen

Tvungne og ufrivillige præventionsimplantater i Grønland:

Udvalget er bekymret over indberetninger om tvungen og ufrivillig prævention implanteret i grønlandske kvinder og piger helt tilbage til 1960'erne.

Mens man bemærker, at Deltagerstaten har nedsat en undersøgelseskommission til at undersøge disse påstande. Udvalget er bekymret over, at kommissionens tidsmæssige mandat ikke forlænges efter 1991.

Deltagerstaten bør sikre, at alle påstande og klager om tvungen eller tvungen præventionsimplantater, herunder dem, der fandt sted efter 1991, er uvildigt undersøgt, at de ansvarlige stilles til ansvar, og at passende erstatning ydes til ofrene.

- Når en stat eller myndighed udfører handlinger, der kan indebære krænkelser af menneskerettighederne, skal alle sager undersøges til bunds – og er der mistanke om opsatte spiraler uden samtykke i tiden efter, at Grønland overtog sundhedsområdet i 1992, skal disse sager naturligvis også undersøges.

Grov krænkelse af piger og kvinders ret

- Opsætning af spiral uden samtykke udgør en grov krænkelse af pigers og kvinders ret til selvbestemmelse, uanset hvornår handlingen er udført, lyder det fra Qivioq Løvstrøm, der fortsætter:

- Vi håber og forventer, at Grønland tager FN´s Torturkomités kritik til sig og iværksætter komitéens anbefalinger så hurtigt som muligt.

I september afviste daværende naalakkersuisoq for sundhed, Mimi Karlsen (IA), i et skriftligt svar til det danske medie Information at lade udredningen gå helt frem til i dag.

Hun oplyste, at hun afventede landslægeembedets redegørelse om de nyere sager, før hun ville vurdere, hvorvidt der er tale om enkeltsager, eller om et generelt problem i det grønlandske sundhedsvæsen, som kræver en større undersøgelse.

Powered by Labrador CMS