Spiralsag: Det skal forskerteamet udrede

Et hold på 10 kvinder er nu sat til at udrede begrundelse, gennemførelse og konsekvenser af den danske spiralkampagne og andre præventionstiltag i Grønland frem til 1991.

Hvad var bevæggrundene for, at flertusinde piger og kvinder skulle på briksen og få sat en spiral op uden at kende til konsekvenser? Det skal et forskerhold undersøge.

Så kan udredningen af spiralsagen og den øvrige svangerskabsforebyggelsespraksis i Grønland og på efterskoler i Danmark med grønlandske elever fra 1960 til og med 1991 begynde.

Selvstyret har i dag offentliggjort kommissoriet af den uvildige udredning. Naalakkersuisoq for sundhed og den danske sundhedsminister har i efteråret 2022 lavet en aftale om, at udredningen skal vare to år.

Der er fire punkter beskrevet i kommissoriet for forskerholdet skal udrede. For de fire punkter gælder perioden fra 1960 og frem til 1991, hvor Grønland hjemtog ansvaret for sundhedsområdet.

Den uvildige udredning skal afdække:

  1. Den historiske kontekst for den svangerskabsforebyggelsespraksis i Grønland, der blev indledt i 1960’erne, herunder ”Spiralsagen”.
  2. Beslutningsforløbet om indførelse af spiraler og andet præventionsmetoder. Overvejelser, beslutninger og handlinger fra involverede myndigheder, organisationer og myndighedspersoner skal afdækkes.
  3. Gennemførelse i Grønland og for grønlandske piger på efterskoler i Danmark. Implementering på tværs af sundhedsdistrikter og for forskellige aldersgrupper skal søges afdækket.
  4. Det retlige og sundhedsfaglige grundlag for opsætning af spiraler og for den øvrige svangerskabsforebyggende indsats.

Kvinder kommer i tale

De ti forskere har omkring to år til at arbejde med udredningen af spiralsagen og anden indsats vedrørende anvendte præventionsmetoder i Grønland.

Kvinder, der har fået opsat en spiral uden deres vidende får her mulighed for at fortælle om egen oplevelse. Ifølge DR's podcast "Spiralkampagnen" fra maj 2022 har omkring 4.500 piger og kvinder fået sat en spiral op uden deres samtykke eller kendskab til konsekvensen.

- Alle berørte kvinder skal have mulighed for at afgive deres individuelle beretninger som led i udredningen, således, at beretningerne kan indgå i denne. Det står fagpersonerne frit for at rådføre sig med relevante organisationer, institutioner m.v. i forbindelse med udarbejdelsen af den uvildige udredning, lyder det.

I kommissoriet er det sikret, at forskerholdet skal have eller have haft en tilknytning til forskningsinstitutioner i både Grønland og Danmark, og dermed have kendskab til forholdet mellem Grønland og Danmark.

Midtvejsrapport til næste år

Forskerne forpligtes til at fremlægge foreløbige resultater hvert halve år til en embedsmandsgruppe fra sundhedsministeriet og departementet for sundhed. Samtidig skal forskergruppen lave en kort midtvejsrapport et år efter, udredningsarbejdet er gået i gang. Midtvejsrapporten vil blive offentliggjort.

Ifølge kommissoriet tilstræbes det, at en rapport af den uvildige undersøgelse senest afleveres til sundhedsministeriet og departementet for sundhed 1. oktober 2024, og skal ligge klar til offentliggørelse i maj 2025.

Danmark finansierer udredningen med seks millioner kroner, og vil være klar til flere midler, hvis forskerholdet finder det nødvendigt at udvide udredningen.

Powered by Labrador CMS