Sparket til hjørne: Ingen planer om at fritage emballage for afgifter

Demokraatit ser gerne, at Naalakkersuisut arbejder på et lovforslag om at fjerne indførselsafgift på emballage af juice og saft. Det er der ingen planer om i det omfang, lyder det fra Naalakkersuisut.

Det skal kunne være billigere at købe saft og juice for kunder, mener Demokraatits formand der gerne ser, at Naalakkersuisut fjerner indførselsafgift på emballagerne. Forslaget får dog ingen opbakning af Naalakkersuisut.

Demokraatit ser gerne, at borgere i Grønland skal have en større købekraft end det er tilfældet i dag. Derfor har Demokraatits formand, Jens-Frederik Nielsen fremsat et beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut i at fremsætte et lovforslag der gør, at indførselsafgifter på emballage af juice og saft fjernes.

Konkret ønsker Demokraatit, at de to kroners afgift for emballage af læskedrikke med 0,25 liters indhold og 3,5 kroners afgift for emballage af læskedrikke med over 0,25 liter bliver fjernet.

- Tillad mig at eksemplificere; hvis vi fjerner de nævnte afgiftsgrupper, så vil en Suntop (juicedrik) blive to kroner billigere end i dag. En flaske Ribena saft vil blive 3,5 kroner billigere end i dag, siger Jens-Frederik Nielsen under Inatsisartut-debat onsdag den 18. oktober.

Klart nej

På trods af Demokraatits salgstale om at få fjernet indførselsafgift på emballage af læskedrikke, lyder svaret nej fra Naalakkersuisut.

Naalakkersuisoq for finanser og skatter, Erik Jensen (S), begrunder Naalakkersuisuts afvisning blandt andet med, at lige præcis de nævnte produkter på ingen måde gavner befolkningens sundhed.

- Emballageafgiften understøtter både miljømæssige og sundhedsmæssige formål ved at dæmpe forbruget af importerede drikkevarer. Desto flere drikkevarer, der importeres, desto større bliver udfordringerne med affald og påvirkningen af sundheden. Vi skal desuden huske, at der er grønlandske mikrobryggerier, som nyder godt af, at der er afgift på importeret emballage, lyder det fra Erik Jensen i et svarnotat.

Forslag til finansiering skudt ned

Det er ikke kun forslaget, som Naalakkersuisut nøler med at følge.

I sit forslag har Demokraatits formand udarbejdet en køreplan for at finansiere fjernelse af indførselsafgift på emballage.

Ifølge hans beregninger vil en fjernelse af afgiften betyde, at Landskassen mister omkring 22 millioner kroners indtægter. Han foreslår, at det kan finansieres ved at indføre det allerede afviste Ilanngaassivik, der kan give 30 millioner kroner at rutte med, eller gennemføre en besparelse på en procent på alle planer i centraladministrationen der vil give et økonomisk indspark på 56 millioner kroner.

Naalakkersuisoq for finanser og skatter understreger dog i sit svarnotat, at indførselsafgift på emballage er beregnet til 47,5 millioner kroner i 2024, men at det forventes at indtægter fra disse afgifter vil stige til 90-120 millioner kroner, når import af drikkevarer stiger efter Nuuk Imeqs lukning.

Samtidig forklarer Erik Jensen, at Ilanngaassivik ikke kan være på tale, da Inatsisartut har forkastet forslaget, mens centraladministrationen har gennemført en generel besparelse.

Åben for mindre afgifter

- Naalakkersuisut finder ikke, at det er hensigtsmæssigt at gennemføre yderligere generelle besparelser uden samtidig at drøfte opgavevaretagelsen, lyder det fra Erik Jensen.

Selvom Naalakkersuisut indstiller Jens-Frederik Nielsens forslag til forkastelse bliver der dog udsendt en lille håndsrækning til Inatsisartut-medlemmet.

- Naalakkersuisut er åben over for at foreslå en delvis nedsættelse af emballageafgiften, der modsvarer ESANI’s udgifter ved administration af det nye returemballagesystem.

- Nedsættelsen vil dermed i praksis komme detailhandlen og forhåbentligt forbrugerne til gode. Forslaget fremsættes under denne samling ved 2. behandling af forslag til Inatsisartutlov om ændring af landtingslov om indførselsafgifter, lyder det fra Erik Jensen.

Forslaget er henvist til finans- og skatteudvalget, før det andenbehandles den 10. november 2023.

Powered by Labrador CMS