Socialpolitisk topmøde: Grønlandske Huse vil gribe udsatte grønlændere bedre

Fire grønlandske huse inviterer til et dansk-grønlandsk topmøde til september. Her vil socialpolitikken i både Danmark og Grønland drøftet for at hjælpe udsatte grønlændere i Danmark.

Socialpolitikken i Grønland og Danmark skal være bedre og samarbejdet skal styrkes for at hjælpe udsatte grønlændere, der flytter mellem Grønland og Danmark.

Der bor omkring 17.000 borgere fra Grønland i Danmark. Omkring 10 procent af dem anses som socialt udsatte. For at hjælpe udsatte grønlændere går de fire grønlandske huse i Danmark sammen og inviterer til et dansk-grønlandsk socialpolitisk topmøde den 6. september 2022.

Mødet finder sted i Nordatlantisk Hus i Odense.

- Mange borgere i Grønland flytter til Danmark, eller flytter frem og tilbage mellem Grønland og Danmark, med risiko for at ende i ufuldstændige livsforløb og mangel på stabilitet og kontinuitet, som i værste fald ender i økonomisk marginalisering og social udsathed, skriver De Grønlandske Huse i en pressemeddelelse.

Samarbejde skal styrkes

De Grønlandske Huse forklarer i deres pressemeddelelse, at der ligger to socialområder i Grønland og Danmark, hvor udsatte grønlændere kan falde igennem ved til- og fraflytning.

Her ønsker husene, at de to socialområder skal styrke deres samarbejde, så kvaliteten af hjælpen løftes:

- Danmark og Grønland er i et rigsfællesskab. Det ”dansk-grønlandske socialpolitiske topmøde” er en anerkendelse af - på den ene side - hvert lands kompetencer på det socialpolitiske område og - på den anden side - afhængigheden af samarbejdet i rigsfællesskabet, skriver Det Grønlandske Huse.

Gråzonen skal viskes væk

Nauja Bianco, direktør i Det Grønlandske Huse i Odense fortæller, at mange grønlændere i Danmark befinder sig i en gråzone, da de er danske statsborgere og dermed ikke får minoritetsbehandling som andre udefrakommende borgere gør.

- Det positive er, at de har rettigheder på lige fod med danske borgere. Hvad man glemmer nogle gange er, at grønlændere er et andet befolkningsfærd med en anden kultur og ofte et mangelfuldt dansk, så man indgår som nytilflyttet grønlænder alligevel ikke helt på lige fod med danske borgere.

- Derfor falder mange mellem to stole og det skal vi arbejde på at undgå, siger Nauja Bianco.

Powered by Labrador CMS