Siumut-stemmesluger dømt i hash-sag

En af Siumuts store stemmeslugere, Qarsoq Høegh-Dam, har en kriminalsag i bagagen, og det åbne spørgsmål er, om Udvalget til Valgs Prøvelse vil se nøjere på sagen, da politikeren over for Sermitsiaq.AG fastslår, at han i dag har en pletfri straffeattest.

Efter et længere retsforløb – først i Kredsretten og senere i Landsretten – endte ankesagen med, at den politiske debutant i landspolitik, Qarsoq Høegh-Dam, den 7. oktober 2019 blev idømt en bøde på 1.500 kroner, og han fik konfiskeret 49 gram hash.

I kredsretten fandt man det bevist, at Qarsoq Høegh-Dam havde for øje at videresælge 49 gram hash, som politiet fandt på hans bolig. Det udløste en dom på en uges betinget anbringelse i anstalten med et års prøvetid og en tillægsbøde på 4.900 kroner samt konfiskation af hashen.

Sagen blev anket, og Landsretten så anderledes på sagen, viser domsudskriften fra landsretten, som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i.

Uddrag af landsrettens begrundelse:

- Tiltalte har forklaret, at han fandt hashen i sin taxa den 16. oktober 2015, og at han puttede det i lommen for at aflevere det til politiet. Hashen blev fundet af politiet under en ransagning af tiltaltes bolig den 20. oktober 2015.

- Uanset måden, hvorpå tiltalte fik hashen i sin besiddelse, finder landsretten, at besiddelsen den 20. oktober 2015 var ulovlig. Landsretten har herved lagt vægt på, at besiddelsen på 4 dage ikke har været af en så forbigående karakter, at det fritager tiltalte for ansvar. Oplysningerne om, at tiltalte på grund af sygdom og skænderier ikke fik afleveret hashen til politiet tidligere, kan ikke føre til et andet resultat. Tiltalte er herefter skyldig i ulovligt at have været i besiddelse af hash.

- Landsretten finder det imidlertid ikke godtgjort, at besiddelsen var med henblik på videresalg. Det er herved indgået i grundlaget for landsrettens vurdering, at der ikke er fundet remedier, der i sig selv indikerer at hashen skulle videresælges, ligesom tiltalte ikke tidligere er foranstaltet for overtrædelse af narkotikalovgivningen. Fundet af en vakuumpakker er ikke i sig tilstrækkeligt til at sandsynliggøre, at hashen skulle videresælges.

Retten fastsatte straffen til en bøde for besiddelse af mellem 10-49,9 gram hash i førstegangstilfælde 3.000 kroner, men grundet den lange sagsbehandlingstid blev bøden nedsat til 1500 kroner. Desuden blev de 49 gram hash konfiskeret.

Har ren straffeattest

Sermitsiaq.AG har spurgt Qarsoq Høegh-Dam, hvordan han har det med at opstille til Inatsisartut-valget, når han har en sådan sag i bagagen.

Den unge politiker har sendt Sermitsiaq.AG en såkaldt ”Privat straffeattest”, udstedt af rigspolitichef Thorkild Fogde, og af den fremgår det, at Qarsoq Høegh-Dam ikke er ”registreret med afgørelser”.

Forklaringen er, at afgørelser under særlovgivning som for eksempel lov om euforiserende stoffer kun medtages på straffeattesten, hvis der er tale om anstaltsanbringelse (betinget og ubetinget) og ikke, hvis der er tale om en bøde.

Powered by Labrador CMS