Siumut: Politikerne skal fortsat have hånd i hanke med licenser og kvoter

Efter interne drøftelser melder Siumut ud, at partiet ikke går ind for oprettelsen af en særskilt licensstyrelse.

Politikerne skal fortsat sidde tungt på uddeling af licenser og kvoter i fiskeriet, hvis det står til Siumut.

Partiet har i denne uge meldt nogle sine krav til en ny fiskerilov ud, og partiet ønsker ikke, at der oprettes en særskilt licensstyrelse, hvilket var blandt fiskerikommissionens anbefalinger.

- Samfundets vigtigste ressourcer må ikke direkte fordeles af embedsfolk eller individer udefra, ligesom de folkevalgte ikke skal marginaliseres i denne fordelingspolitik, udtaler partiformand Erik Jensen i en pressemeddelelse.

Han siger dog videre, at der skal udarbejdes klare retningslinjer for tildeling af kvoter, og det er samtidigt vigtigt at sikre, at der ikke sker forfordeling til bestemte særinteresser.

Fiskerikommissionen om licensstyrelse

Endvidere anbefales, at der etableres en licensstyrelse, hvis opgave bliver at forvalte lovgivningen. Da dette skal ske uden indblanding fra politisk hold, vil der ikke være rekursadgang til departementet, men der vil være klageadgang til ankeorganet.

Licensstyrelsen er herunder tiltænkt i hvert fald at løse følgende opgaver: Udstedelse af Licenser, administration i forbindelse med køb og salg af årskvoter og kvoteandele, forvaltning omkring tilladelser til forsøgsfiskeri, administration omkring kvoteflex- og kvoteudnyttelse, forvaltning i forbindelse med indførelse af IOK og IK samt indsamling af relevante data og offentliggørelse heraf på offentlig portal.

Armslængdeprincip anbefalet

Det flere gange blevet problematiseret, at udstedelse af licenser og tildeling af kvoter foretages af politikerne, da der er tale om store værdier, hvor der let kan opstå mistanke om nepotisme.

Fiskerikommissionen anbefalede indførelse af et armslængdeprincip i lovgivningen, så politikerne kom på afstand af beslutningerne.

En anden anbefaling fra kommissionen er indførelse af individuelle omsættelige kvoter i de fiskerier, der ikke har det i dag. Det er Siumut også forbeholden overfor:

- Hvis der ønskes indført Individuelle Omsættelige Kvoter (IOK) ønsker Siumut, at det først omhyggeligt overvejes, hvilke fordele og ulemper der i givet fald vil være tale om. Siumut mener, at der i det videre arbejde skal skeles til erfaringer og hidtidige politikker i rejefiskeriet, herunder de konsekvenser vi kender i dag, siger Erik Jensen.

Ingen licensstop til kystnære fiskere

Siumut-formanden understreger, at udmeldingerne til en kommende fiskerilov er blevet diskuteret vidt og bredt i Siumut-organisationen.

Et flertal i Fiskerikommissionen ønskede desuden, at der ikke blev udstedt flere licenser, før indførelse af omsættelige kvoter. Den anbefaling er Siumut imod:

- Siumut er lodret uenig i drøftelser om stop for licenser på kystnært fiskeri for de fiskere der lander under 5 tons om året. Siumut er fortsat af den opfattelse, at der under ingen omstændigheder må ske en svækkelse af kystnære fiskeres, herunder de mindre steders økonomiske og erhvervsmæssige muligheder, står der i pressemeddelelsen.

Powered by Labrador CMS