Siumut ønsker at vende hver en sten i sagen om kommunes milliardlån

Kommuneqarfik Sermersooq låneoptag på 1,25 milliarder kroner blev alene godkendt, da allekrav fra Siumuts bagland og hovedbestyrelsen blev efterkommet - disse krav betragtes som ufravigelige, oplyser formanden.

- Der er intet at være stolt over i det hidtidige arbejde i Kommuneqarfik Sermersooq.

Sådan indleder Erik Jensen, formand for Siumut, i en pressemeddelelse.

Han og partiet mener, at arbejdet med Kommuneqarfik Sermersooq, som ifølge Erik Jensen i mange år er blevet drevet uhensigtsmæssig, hvorfor der nu har været et behov for at låne rigtig mange penge, ikke er stillet anderledes i forhold til Siumuts daglige virke, som er baseret på lokalafdelingernes og de folkevalgtes deltagele og begrundelser.

- Siumut finder det afgørende i processen med Kommuneqarfik Sermersooqs låneoptag, at et reelt ansvar bliver placeret, således de involverede stilles til ansvar for det morads, som kommunen desværre er havnet i, skriver Erik Jensen.

Flere hoveder er rullet i sagen

Sagen i Kommuneqarfik Sermersooq har undervejs. kostet kommunaldirektør Lars Møller Sørensen, direktør for Anlæg og Miljø, Hans Henrik Winter Johansen, tidligere borgmester Asii Chemnits Narup (der var naalakkersuisoq for finanser) og tidligere borgmester Charlotte Ludvigsen jobbet.

Hvem der yderligere skal stilles til ansvar vil Erik Jensen ikke uddybe overfor Sermitsiaq.AG.

- Jeg synes ikke, jeg skal pege fingre af nogen. Undersøgelsen skal vise om det ansvar der er placeret er tilstrækkeligt eller ikke. Lige nu er flere departementer og tilsynsrådet igang med at komme til bunds ui sagen og der er flere undersøgelser på vej.

En grundig belysning

Formanden oplyser, at det samtidig er vigtigt for Siutmut, at bestemmelser om adgang til aktindsigt bliver styrket, så det også omfatter offentligt ejede aktieselskaber, herunder kommunale: - Skatteborgerne har krav på at vide, hvordan deres penge er blevet anvendt, lyder begrundelsen fra Siumuts formand.

Ikke nok med det: For at sikre en grundig belysning mener Siumut, det er vigtigt, at der gennemføres en udvidet og uvildig forvaltningsrevision med en taskforce, hvor også tidligere forvaltningsrevisioner af Deloitte gennemgås.

Revisionen skal indbefatte NCD A/S og Iserit A/S, der skal gennemgås for dispositioner og belyses fuldt ud, inklusiv økonomiske dispositioner i den anledning, herunder ansvarsplacering.

Ifølge Erik Jensen skal revisionen have særligt fokus på en økonomisk analyse af boligsagens omkostninger, under alle øvrige dispositioner i øvrigt:

Nuuk by

For eksempel kontraktindgåelser med erhvervslivet, herunder al praksis med licitationer og projektansøgninger samt metoder for arealtildelinger.

- Det er for Siumut lige så afgørende, at dispositioner fra enkeltpersoner med adgang til kreditkort, attestationer og lignende fuldmagter belyses, herunder deres økonomiske interesser med kommunen, altså blandt andet med henblik på fratrædelsesaftaler, oplyser Erik Jensen.

Han tilføjer:

- Siumut har noteret sig, at det morads som Kommuneqarfik Sermersooq har havnet i skyldes dispositioner for Nuuk by, og af den grund har det været vigtigt for Siumut at søge at sikre, at andre byer og bygder ikke bliver ramt. For Siumut er det vigtigt, at landets samlede økonomi kan køre videre uden umiddelbare konsekvenser for borgerne.

Erik Jensen forklarer, at revisionen skal omfatte perioden 2016 – 2022, at revisionen skal have en politisk følgegruppe på tæt hold og at revisionen skal være gennemført senest juni 2023. Mens revisionen pågår skal kommunen sættes under skærpet administration, og som om nødvendigt opretholdes efterfølgende for at sikre god forvaltningsskik.

Powered by Labrador CMS