Siumut i Avannaa styrkes efter Høegh-Dam-exit

Minik Høegh-Dam har fået frataget sin valgbarhed i kommunalbestyrelsen. Og suppleanten er medlem af Siumut og bliver indsat som fuldgyldigt medlem i kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia.

Første punkt i kommunalbestyrelsen Avannaata Kommunias dagsorden i det nye år omhandler valgbarhedsnævnets afgørelse i sagen om Minik Høegh-Dams valgbarhed efter sin dom.

Minik Høegh-Dam er ifølge valgbarhedsnævnets afgørelse ikke valgbar på grund af en dom af Landsretten den 7. december 2023, hvor han fik en dom på betinget anstaltsanbringelse i 20 dage for hæleri.

Minik Høegh-Dams udtræden betyder, at Siumut får et medlem ind. Det er Timotheus Petersen, der indtræder som fuldgyldigt medlem i kommunalbestyrelsen, og det skal Avannaata Kommunia tage stilling til mandag den 22. januar.

Minik Høegh-Dam blev i sin tid valgt ind i kommunalbestyrelse som medlem af Siumut, men blev ekskluderet af partiet da retssagen kom frem i lyset. Derfor har han en suppleant, der er medlem af Siumut.

Udvalgsposter fordeles

Dermed får Siumut i alt otte ud af 17 pladser i kommunalbestyrelsen som oppositionsgruppe.

Udover at indsætte et nyt medlem i kommunalbestyrelsen, skal udvalgsposter af det afgåede medlem fordeles.

Begge udvalgsposter overgår til partiet Siumut, som får følgende:

  • Udvalg for erhverv: Jens Kristian Therkelsen (S)
  • Udvalg for demokrati og bygdeudvikling: Jakob Petersen (S)

Udvalgsposter som suppleant:

  • Udvalget for fiskeri og fangst: Jørgen Kruse (S)
  • Udvalget for familie: Margrethe Christensen (S)
Powered by Labrador CMS