Sildepiskekvoter omfordelt

Den årlige grundkvote for sildepiskere i Vestgrønland er på 164 dyr. Kvoten blev i første omgang fordelt med 110 dyr til harpunkanonfartøjer, hvoraf kun 27 blev rapporteret fanget og 54 dyr til fællesfangst, hvoraf 31 allerede er fanget, det har fået Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst til at omfordele kvoterne.

Det går strygende med riffelfangsten af sildepiskere mens det kun går langsomt med harpunkanonfangsten. Det har fået Naalakkersuisut til at jonglere med kvoten med det formål at kvoten kan blive udnyttet optimalt.

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har besluttet, at overføre 41 sildepiskere fra kvoten for fartøjer med harpunkanon til fællesfangstkvoten for sildepiskere i Vestgrønland.

Således er der 83 sildepiskere tilbage til fartøjer med harpunkanon og 88 til jollefangsten i Vestgrønland med virkning fra og med den 23. august 2023, oplyses det fra departementet for fiskeri og fangst.

- Omfordeling sker hvert år for at kvoten kan blive udnyttet optimalt, for der er flere steder hvor fangere ikke har fangstbåde med harpunkanoner, og derfor ikke er i stand til at fange hele kvoten, forklarer specialkonsulent i departementet for fiskeri og fangst, Masaana Dorph til Sermitsiaq.AG.

Vent på grønt lys fra kommunen

Al fællesfangst er forbudt fra dagen før fordelingsdagen, dvs. 22. august (dato fastsættes lokalt i kommunen) og kan først startes, når de relevante kommuner har foretaget og offentliggjort en ny fordeling.

Riffelfangst på vågehvaler må foregå fra 1. april – til og med 31. oktober 2023 mens harpunkanonfangst er tilladt hele året.

Den totale kvote for Østgrønland er på 20 dyr plus 4 restkvote fra 2022.

I Østgrønland var der fanget 5 sildepiskere, givende en restkvote på i alt 16.

Følgende tal er overførsel fra harpunkanonkvoten til jollefangst, som betyder, at årskvoten meddelt d. 20. december 2022 på en totalkovote på 164 sildepiskere er uændret, oplyses det af departementet for fiskeri og fangst, oplyser departementet for fiskeri og fangst.

Powered by Labrador CMS