Sermersooq vil kopiere færøsk turistsucces

Via et frikommuneforsøg vil Kommuneqarfik Sermersooq på østkysten kopiere en færøsk turistmodel, der har været en stor succes, hvor private kan invitere turister og lade dem spise i deres hjem mod betaling.

Hvis frikommuneforsøget godkendes vil Tasiilaq-borgere kunne invitere turister på mad og få betaling.

Heimablídni betyder gæstfrihed på færøsk og er omdrejningspunktet for et tiltag, der skal øge turistudbuddet på østkysten og samtidig giver indtægter til lokalbefolkningen. 

Fødevarelovgivningen forhindrer, at modellen kan gennemføres, men via en ordning med frikommuneforsøg er det kommunens håb, at Selvstyret vil lempe de lovgivningsmæssige barrierer.

På det seneste kommunalbestyrelsesmøde den 12. marts blev det besluttet af politikerne i Kommuneqarfik Sermersooq at indlevere en ansøgning til Selvstyret, da man mener, at tiltaget vil understøtte kommunens turismepolitik.

Turismepolitikken

Det er Semersooq Business, der står bag udformningen af initiativet og som lister fem punkter op, hvor forsøget understøtter turismepolitikken:

  • Turisme for alle – Initiativet understøtter turisme for alle, da det giver alle private hjem mulighed for at tage del i og tjene penge på kulturmødet ved at invitere turisterne hjem som gæster.
  • De rette rammevilkår og kompetencer – Initiativet vil fremme rammevilkårene for turismen ved at tillade nye produkter.
  • Stærke destinationer – Frikommuneforsøget vil give Østgrønland et unikt produkt i forsøgsperioden, der kan være med til at kickstarte turismen i Østgrønland ovenpå corona-nedlukningen, hvor turismen i Østgrønland har været nær komplet nedlukning som turistdestination, da forbindelsen til Island har været lukket.
  • Naturen og Kulturen som resurse og nationalskat – Tiltaget handler både om naturens lokale råvarer som resurse i samspil med den unikke grønlandske og østgrønlandske madkultur.
  • Turisme som økonomisk og socialt bæredygtigt erhverv – Tiltaget kan være med til at Grønlands kaffemik-kultur og unikke madkultur bliver en del af turismeudviklingen og sikrer en social og kulturel bæredygtig turismeudvikling med plads til alle.

Der er lagt op til at forsøget, hvis det bliver godkendt, skal evalueres og “give et veldokumenteret grundlag for, om det har en fremtid og skal nationaliseres”.

Dispensation

Det er nødvendigt at der bliver dispenseret fra en lang rækker paragraffer i fødevarelovgivningen, hvilket Sermersooq Business beskriver på denne måde:

- Kommuneqarfik Sermersooq ønsker dispensation fra netop disse paragraffer, da det giver mulighed for at private kan sælge fødevarer i deres private hjem uden først at registrere sig og opnå godkendelse fra myndighederne. Samtidig sikrer den relativt begrænsede dispensation, at der fortsat kan stilles krav til fødevaresikkerhed, ligesom det sikres at myndighederne har hjemmel til at lukke sundhedsfarlig produktion, oplyses det i ansøgningen.

Der er lagt op til at forsøget skal køre frem til udgangen af 2026. Der vil blive lavet en oplysningskampagne og Sermersooq Business vil evaluere forsøget ud fra økonomiske og sundhedsfaglige parametre via spørgeskemaundersøgelse og interviews.

Powered by Labrador CMS