investeringer & nedskæringer

Sermersooq vedtager budget enstemmigt

Usikker fremtid præger næste års budget for hovedstadskommunen

Borgmester Asii Chemnitz Narup

Tirsdag aften vedtog kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq enstemmigt det foreslåede budget for næste år.

Her forventes et overskud på knap 27 millioner og anlægsinvesteringer for 232 millioner kroner.

En af de mindre anlægsinvisteringer ti næste år bliver en række nye kunstgræsbaner, kunne kommunen fortælle tirsdag.

Læs: Sermersooq etablerer syv kunstgræsbaner

Vil også skære ned næste år
Kommunen stiler mod at holde skatteprocenten uændret, men skal for at få råd til investeringerne lave nedskæringer i både teknik- og socialforvaltningen.

Selvom Sermersooq er kommune for rubinminen i Qeqertarsuatsiaat, som har opjusteret sine håb om indtægter til samfundet, påregner kommunalbestyrelsen ikke med store indtægter derfra eller fra andre råstofprojekter endnu.

Man regner ikke med en stor vækst i kommunens skattegrundlag i de kommende år.

Højere afgifter og skatter på vej
Det er fortsat fiskeriet og turismen, som bliver de store indtægtskilder fra reel produktion.

- Øgede indtægter kan således kun komme fra en forøgelse af skatte- og afgiftstrykket med den risiko for yderligere afmatning af væksten det indebærer, konstateres det tørt i budgettet.

Kommuneqarfik Sermersooq forventer at have en smule højere skatteindtægter næste år end i år.

På udgiftssiden er presset samtidigt også stigende. Ikke mindst området for børnehjem og anden hjælp til udsatte børn bruger kommunen flere penge på.

Læs alle historier om Kommuneqarfik Sermersooq

Powered by Labrador CMS