Sermersooq-sag: Kritikken tages alvorligt og til efterretning

Økonomiudvalget i Sermersooq tager kritikken fra Departementet for Finanser til efterretning. Borgmester Avaaraq Olsen kalder kritikken for berettiget og siger, at kommunen har rettet ind. Borgmesteren siger desuden, at hun er åben over for Siumuts forslag om yderligere revision af kommunens forvaltning.

- Jeg tager kritikken til mig. Vi skal selvfølgelig arbejde efter loven. Det har jeg været interesseret i fra starten af. Kritikken er berettiget, for selvfølgelig skal alle kommuner arbejde efter loven, siger borgmester Avaaraq Olsen.

Mandag eftermiddag holdt Udvalg for Økonomi og Erhverv møde om den kritik, som Kommuneqarfik Sermersooq har fået af Departementet for Finanser for brud på budget- og regnskabsloven.

Borgmester Avaaraq Olsen (IA) oplyser til Sermitsiaq.AG, at udvalget tager kritikken til efterretning:

- Det er et enigt udvalg, der har taget kritikken alvorligt og til efterretning, siger borgmesteren til Sermitsiaq.AG. Hun kalder desuden kritikken for berettiget:

- Jeg tager kritikken til mig. Vi skal selvfølgelig arbejde efter loven. Det har jeg været interesseret i fra starten af. Kritikken er berettiget, for selvfølgelig skal alle kommuner arbejde efter loven.

Manglende godkendelse af aftaler

Sagen handler om, at Departement for Finanser har lavet et ekstra tilsyn i kommunen, og her har departementet konstateret, at kommunen gentagne gange har overtrådt budget- og regnskabsloven.

Kommunen har indgået lejekontrakter på såvel boligblokke, gummigeder samt printere i en periode fra 2018 til 2021, hvor kommunen burde have sendt disse kontrakter til godkendelse hos Naalakkersuisut. Borgmesteren fortæller, at kommunen har rettet ind, og at man er i dialog med departementet:

- Vi har sendt en tjenestebefaling ud om, at der ikke må godkendes leje- eller leasingaftaler, før de har været omkring en afdeling under kommunaldirektøren, der vil sagsbehandle og eventuelt videresende til Naalakkersuisut, forklarer Avaaraq Olsen, der understreger, at kommunen ønsker indført en bagatelgrænse for, hvad der skal sendes til godkendelse.

Opposition: Ærgerligt det blev opdaget udefra

Formand for Siumuts gruppe i kommunalbestyrelsen og medlem af økonomiudvalget, Inga Dora G. Markussen, siger, at hun er ærgerlig over, at lovbruddene blev opdaget af et tilsyn og ikke kommunens egne instanser:

- Sagen er et tydeligt eksempel på, at der er lavet økonomiske dispositioner, man kan stille spørgsmålstegn ved, siger hun og fortsætter:

- Sagen er tankevækkende, og jeg er bange for, at der vil dukke flere lignende sager op, hvis man undersøger yderligere.

Hun henviser blandt andet til, at kommunens regnskaber er reviderede, og at revisionen tilsyneladende ikke har fanget lovovertrædelserne.

Borgmester afviser ikke yderligere revision

Mandag meldte Siumuts gruppe i kommunen ud, at den ønsker en bredere undersøgelse af kommunens forvaltning som led i, at kommunen skal have tilladelse fra Naalakkersuisut til at optage et lån på 1,25 milliarder kroner.

Borgmester Avaaraq Olsen er umiddelbart ikke afvisende overfor yderligere undersøgelser af kommunens forvaltning:

- Vi har gjort en stor indsats, og vi er stadig i gang. Forvaltningen er godt i gang og har et godt samarbejde med Selvstyret omkring oprydningen.

- Jeg ser det som min vigtigste opgave at genskabe tilliden til kommunen og samarbejdet i kommunalbestyrelsen. Derfor er jeg også åben for at høre mere om Siumuts forslag til en revision, siger Avaaraq Olsen.

Vil ikke udtale sig om mulig sag mod kommunalbestyrelsesmedlemmer

I sin afgørelse vedrørende kritikken af de indgåede kontrakter skriver Departementet for Finanser, at sagen også er sendt til Tilsynsrådet, der skal afgøre, om det skal have konsekvenser for medlemmer af kommunalbestyrelsen, at kommunen gentagne gange har brudt loven.

Den del af kendelsen ønsker borgmesteren ikke at udtale sig om. Heller ikke om kommunen vil bistå de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der risikerer at blive inddraget i sagen:

- Jeg sagde det samme under vores udvalgsmøde, at jeg vil ikke gå ind i den side af sagen, før vi har noget konkret fra Indenrigsafdelingen, for lige nu kan jeg ikke forholde mig til noget som helst, udover at sagen er sendt videre til Indenrigsafdelingen, siger Avaaraq Olsen.

Powered by Labrador CMS