Sermersooq får kritik af departement

En sag om Kommuneqarfik Sermersooqs leje af blandt andet entreprenørmaskiner og erhvervslokaler er blevet overdraget til Tilsynsrådet. Det oplyser kommunen selv.

Kommuneqarfik Sermersooq har fået kritik af Departementet for Finanser, fordi en række lejekontrakter, kommunen har indgået, ikke er blevet sendt til godkendelse af Naalakkersuisut.

Det oplyser kommunen selv på sin hjemmeside.

I 2018 kom der en ny budgetlov, og den foreskriver, at kommunerne skal have godkendt alle lejeaftaler af Naalakkersuisut, før de indgås. Det skyldes blandt andet, at lejekontrakter i visse situationer kan sidestilles med gæld.

24 lejeaftaler

Kommunen oplyser, at sagen drejer sig om følgende:

  • 10 lejeaftaler på entreprenørmaskiner
  • 10 lejeaftaler på printere
  • fire lejekontrakter på erhvervslokaler

Sagerne har ført til, at Departementet for Finanser har udtalt kritik af Kommuneqarfik Sermersooq, og departementet har overdraget sagen til Tilsynsrådet, lyder det fra kommunen. Tilsynsrådet fører tilsyn med, at kommunalbestyrelserne i deres forvaltning overholder lovgivningen.

Som et eksempel på én af sagerne nævner kommunen leje af en ny gummiged til brug for snerydning i Nuuk tilbage i 2019:

Direktør forsvarer aftaler

- Prisen på maskinen var 1,2 millioner, men i stedet for at købe den kontant, valgte forvaltningen at leje den for 20.338 kroner om måneden i en minimumsperiode på to år. Kommunen kan til enhver tid købe gummigeden og få lejeudgifterne modregnet i salgsprisen, skriver kommunen.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få yderligere indblik i sagens detaljer.

Kommunaldirektør Ole Jakobsen forsvarer de indgåede aftaler og kalder dem fornuftige:

- Det er aftaler, der er indgået i de enkelte forvaltninger, og de er økonomisk fornuftige for kommunen, men selvfølgelig skal vi som offentlig myndighed overholde gældende lovgivning. Så fremadrettet vil vi sende det til godkendelse, hver gang, siger Ole Jakobsen.

Kalder reaktion voldsom

Kommunaldirektøren opfordrer desuden til, at departementet fastsætter en bagatelgrænse for, hvilke kontrakter der skal sendes til godkendelse:

- Budgetloven giver mulighed for, at Departementet for Finanser kan udarbejde en bekendtgørelse, der fastsætter en bagatelgrænse, så det vil jeg opfordre til sker hurtigst muligt.

- Departementet har også givet udtryk for, at der indforstået var en bagatelgrænse. I dag er loven nemlig så restriktiv, at vi ikke lovligt kan leje et konferencelokale eller en bil i en enkelt dag. Det er korrekt, at vi har overtrådt reglerne, men som lovgivningen er, undrer det mig, at Departementet reagerer så voldsomt, siger Ole Jakobsen.

Kommunen oplyser videre, at kritikken fra Departementet for Finanser bliver forelagt for Udvalg for Økonomi og Erhverv på et møde 15. december.

Endnu en sag i Tilsynsrådet

Der har gennem de senere år været blæst om Kommuneqarfik Sermersooq, og kommunen har været i gang med en større oprydning i sin forvaltning, efter flere uregelmæssigheder er dukket op.

Gennem flere år lå kommunen i strid med Selvstyrets Tilsyn med kommunerne om leje af boliger fra private investorer, som kommunen genudlejede til medarbejdere og borgere, der stod på venteliste til en bolig i Nuuk. Tilsynsrådet kendte i sidste ende metoden som værende uden for kommunalfuldmagten og forlangte, at kommunen indstillede denne praksis.

Kommunen arbejder desuden hårdt på at få lov til at låne 1,25 mia. kr. til at rydde op i det økonomiske kaos i byudviklingsselskabet NCD, hvor der er igangsat og gennemført en række byggerier, uden at finansieringen har været på plads.

Powered by Labrador CMS