Selvstyrets budget: Tegn på større overskud

En opgørelse over Selvstyrets budget i september 2023 viser lovende takter med et tocifret overskud i forhold til den finanslov, som politikerne vedtog sidste år.

Noget tyder på at overskuddet på de offentlige finanser i år bliver større end beregnet.

Efter årets første ni måneder forventer Finansdepartementet, at det samlede DAU-overskud vil blive 16,1 millioner kroner højere i 2023, end hvad finansloven for i år havde budgetteret med, som var sat til 10,7 millioner kroner.

Flere jokere

Den positive opgørelse er imidlertid baseret på en række usikkerheder, der kan trække det endelige resultat i en anden retning, påpeger Finansdepartementet, der understreger, at skatteområdet og den offentlige pension er de store jokere, der kan give anledning til større afvigelser, når året er omme.

Af budgetoversigten fremgår det, at det især er fire departementer, som har svært ved at overholde sine budgetter og står bag større overskridelser.

Største merforbrug

Det største merforbrug står Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender for. Departementet forventer et merforbrug på knap 60 millioner kroner. Her er det især alderspensioner og barselsdagpenge, der trækker i den forkerte retning.

Sundheds-, fiskeri/landbrug- og bolig/infrastruktur-områderne står også bag et forbrug, der er højere end forventet med henholdsvise overskridelser på 10 mio. kr., 5,2 mio. kr. og 6,5 mio. kr.

Afgifter trækker op

At der alligevel i sidste ende bliver tale om et samlet overskud skyldes ikke mindst, at Finansdepartementet forventer en positiv afvigelse på mere end 68 mio. kr., baseret på merindtægter fra en lang række områder, som er fordelt på følgende konti:

 • Rejeafgift: + 12,7 mio. kr.
 • Arbejdsmarkedsafgift: + 12 mio. kr.
 • Afgift på pelagiske fiskearter: + 10,6 mio. kr.
 • Nettorenter: + 10,4 mio. kr.
 • Havneafgift: + 9 mio. kr.
 • Stempelafgift: + 5 mio. kr.
 • Boligstøtte: + 3,5 mio. kr.
 • Skattebøder: + 3 mio. kr.
 • Motorafgift: + 3 mio. kr.
 • Miljøafgift: + 3 mio. kr
 • Hellefiskafgift: + 3 mio. kr.
 • Beskæftigelsesfradrag: + 2,6 mio. kr.

Formandens Departement bidrager også positivt med ekstra 10,2 mio. kr., som er merindtægter i forventede udbytte fra de selvstyreejede virksomheder.

Departementerne Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke samt Råstoffer og Justitsområdet plus Departementet for Børn, Unge og Familier forventer et mindreforbrug i forhold til finansloven, der svinger fra 1 til 5,8 mio. kr.

Vigtigt redskab

- Budgetopfølgningen udgør et vigtigt redskab for, at der kan træffes de nødvendige strategiske og politiske prioriteringer af vores ressourcer, understreger Finansdepartementet i budgetorienteringen til politikerne i Inatsisartut.

Powered by Labrador CMS