Selvstyret vil forenkle flere udvalg og nævn

Med en bekendtgørelse, der ophæver fire andre, vil Naalakkersuisut forenkle, effektivisere og ensrette sekretariatsbetjeningen af klagenævn og klageudvalg.

Store glaspartier præger selvstyretårnet, men når det gælder høringssvar er det så som så med gennemsigtigheden.

I dag er det Naalakkersuisut, der er bemyndiget til at fastsætte flere af klageinstansernes forretningsorden, hvilket har medført, at alle nævn arbejder forskelligt.

Det skal være slut nu, fremgår det af en ny bekendtgørelse, som er sendt i høring. Formålet er, at der gerne skulle ske en hurtigere og mere ensartet arbejdsgang i de forskellige udvalg og nævn.

Uhensigtsmæssig

- Den nuværende proces er uhensigtsmæssig og administrativ tung, hvorfor der er et ønske om en ensretning og en mere effektiv og forenklet opgaveløsning, fremgår det af bemærkningen i høringsmaterialet til den nye bekendtgørelse.

Ønsket er at give klageinstanserne hjemmel til at fastsætte deres egne forretningsordner.

Den nye bekendtgørelse vil berøre følgende udvalg og nævn:

  • Konkurrencenævnet
  • Boligklagenævnet
  • Førtidspensionsklagenævnet
  • Naturklageudvalget

- Fokus i udarbejdelsen af de nye forslag til bekendtgørelser har været at implementere samleloven samt at minimere mængden af øvrige ændringer i forhold til de gældende bekendtgørelser til de ændringer som beskrevet ovenfor, oplyses det.

Høringsfristen er sat til den 23. april.

Powered by Labrador CMS