Selvstyret sætter Nordamerika på dagsordenen

Selvstyret vil styrke forholdet til Nordamerika og være primus motor for at etablere og udvikle et Arktisk Nordamerikansk Forum. Grønland vil desuden åbne en diplomatisk repræsentation i Ottawa.

Naalakkersuisoq for Udenrigs Vivian Motzfeldt (S) ses her til venstre under pressemødet, hvor Arktisk Strategi blev fremlagt

Et samarbejde mellem regeringer og parlamenter i særligt Alaska, Yukon, Northwest Territories, Nunavut, Nunavik og Grønland står på Selvstyrets prioriteringsliste over tiltag på udenrigsområdet.

Arktisk Nordamerikansk Forum

Samarbejdsmuligheder, set med grønlandske øjne:

Uddannelse

Forskning

Klima

Turisme

Energi

Transport

Kommunikation

Kultur

Børn og unge

Fri bevægelighed

Levende og ikke levende naturressourcer

- Hensigten er, at de lokale regeringer og parlamenter kan mødes og tale om udfordringer, udviklinger og løsninger. I takt med større interaktion med hinanden, er det allerede klart, at de forskellige nordamerikanske områder, på trods af forskelle, står over for mange af de samme muligheder og udfordringer. Alle befinder sig i den arktiske region med langt overvejende lignende klima og kyst til det Arktiske Ocean, står der i strategiplanen for 2024 til 2033, som sætter fokus på Grønlands udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik – en Arktisk Strategi.

Stor værdi

Det bliver pointeret, at det har stor værdi for beslutningstagere i Arktis at diskutere fælles udfordringer og muligheder i fællesskab og henviser i den forbindelse til et lignende og veletableret forum: Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Det bliver oplyst i den 25 sider lange rapport, at Grønland vil tage kontakt til de andre nordamerikanske stater, provinser og territorier for at afsøge interessen.

Af rapporten fremgår det også, at øjnene især er rettet mod naboen mod vest: Canada.

Det oplyses, at Grønland vil etablere en diplomatisk repræsentation i Ottawa, og Grønland vil opfordre Canada til at åbne et generalkonsulat her i landet.

Powered by Labrador CMS