Selskaber har fordoblet gælden over fem år

Gældsbyrden blandt de selskaber, som Selvstyret ejer, er på blot fem år næsten fordoblet.

Royal Greenland er det selvstyreejede selskab, der har den største gældspost

Den rentebærende gæld i de selvstyreejede selskaber samt nettostyrede selskaber er steget fra 3,4 milliarder kroner i 2018 til 6,6 milliarder kroner i 2022, fremgår det af den årlige redegørelse om selvstyrets aktieselskaber, som også har medtaget de nettostyrede selskaber.

De fire selskaber med den største gæld er Air Greenland A/S, Iluut A/S, Royal Arctic Line A/S samt Royal Greenland A/S.

Ser man på de samlede gældsforpligtigelser alene for de selvstyreejede selskaber lander man i 2022 på et langt højere milliardbeløb: 8,9 milliarder kroner.

Risikoen

Økonomisk Råd har tidligere påpeget, at der er en risiko forbundet med de store gældsposter.

- En negativ økonomisk udvikling i et eller flere af disse selskaber kan få store konsekvenser for landskassen. Aktiviteterne i selskaberne er i de fleste tilfælde samfundskritiske. Det vil sige, at de er af afgørende samfundsøkonomisk betydning, og de ikke kan lukkes i tilfælde af økonomiske problemer. I en sådan situation vil Landskassen blive belastet for at holde aktiviteterne kørende, lyder det advarende fra Økonomisk Råd tilbage i deres efterårsrapport fra 2022.

Økonomisk Råd påpeger i samme forbindelse, at gældssituation skal ses i sammenhæng med et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb i forhold til boliger, forsyningsanlæg og havne og lufthavne/heliporte.

Gældsbyrden ser ikke ud til at blive nedbragt lige foreløbig, idet der er politisk ønske om at investere i udbygning af et nyt vandkraftværk til et større milliardbeløb, som blandt andet skal finansieres via lån.

Vandkraftprojekter vil øge gælden

Grønlandsbanken har i forbindelse med deres årsregnskab for 2023 også set på gældsniveauet og forventer, at det vil stige i de kommende år.

- Dette skyldes i høj grad den forventede lånoptagning til vandkraftværkprojekterne, der forventes påbegyndt i 2025. Indregnes disse, vil gældsniveauet fra 2024 stige og ende på 9,2 mia. kr. i 2026. Grønland øger således sin risikoeksponering betragteligt i løbet af ganske få år gennem denne øgede gældsætning. Derudover skal det fremhæves, at den planlagte gældsopbygning ikke modsvarer det reelle investeringsbehov, idet der er et vedligeholdelsesefterslæb i offentligejede boliger og infrastruktur. Det vil kræve investeringer af samme størrelsesorden, som de nuværende investeringer i infrastrukturen at indhente dette efterslæb, fastslår landets største bank.

Powered by Labrador CMS