Se billeder: Amerikansk Hercules besøger Nuuk

Air Greenlands medarbejdere var inviteret ombord til rundvisning og en snak med besætningen, da en af den amerikanske Nationalgardes Hercules fly lagde vejen forbi Nuuk i sidste uge.

Pilot Sean Garell fortæller om arbejdet i Nationalgarden til de mange Air Greenland medarbejdere som kommer ombord til rundvisning. - Leiff Josefsen
Pilot Sean Garell fortæller om arbejdet i Nationalgarden til de mange Air Greenland medarbejdere som kommer ombord til rundvisning. - Leiff Josefsen
Pilot Sean Garell fortæller om arbejdet i Nationalgarden til de mange Air Greenland medarbejdere som kommer ombord til rundvisning. - Leiff Josefsen
Pilot Sean Garell fortæller om arbejdet i Nationalgarden til de mange Air Greenland medarbejdere som kommer ombord til rundvisning. - Leiff Josefsen
Pilot Sean Garell fortæller om arbejdet i Nationalgarden til de mange Air Greenland medarbejdere som kommer ombord til rundvisning. - Leiff Josefsen
Pilot Sean Garell fortæller om arbejdet i Nationalgarden til de mange Air Greenland medarbejdere som kommer ombord til rundvisning. - Leiff Josefsen

Som forberedelse til en øvelse i september har et C-130 Hercules fly og otte besætningsmedlemmer fra USA været på besøg i Nuuk. Tiden er blevet brugt til at tale med samarbejdspartnere og planlægge en større search and rescue øvelse, der skal finde sted til september.

Pilot Sean Garell fortæller, at der er rift om at komme med, når turen går til Grønland på øvelser og andet:

- Det vigtige er jo at komme herop og tale med vores samarbejdspartnere og lære af hinanden, så vi kan bruge den viden fremadrettet, når der er redningsarbejde, naturkatastrofer eller andet, hvor de grønlandske myndigheder kan have brug for vores hjælp.

Garell har allerede været med under den store øvelse Arctic Light i 2021, hvor han blandt andet formåede at smide forsyninger ud af Hercules-flyet i tusindvis af meters højde med få meters præcision.

Civile i Nationalgarden

Om Nationalgarden

Nationalgarden i USA er en del af det amerikanske militær som både kan operere indenfor og udenfor landets grænser. Mange af de omkring 450.000 soldater i Nationalgarden er reservister, dvs. civile amerikanere med borgerlige erhverv, der indkaldes til regelmæssig træning. De gør militærtjeneste i minimum fem uger om året, de fleste i de delstater, hvor de bor, men enheder fra Nationalgarden har også været anvendt både i fredsbevarende missioner og som reserveenheder i egentlige krigshandlinger.

Kilde: Den store Danske

Hele 75 procent af nationalgarden er civile, mens 25 procent kommer fra det amerikanske forsvar med en militær baggrund.

Sean Garell og en af hans kolleger på denne tur er piloter hos Delta Airways, mens andre til dagligt arbejder som politifolk, brandmænd eller andet indenfor beredskab og luftfart.

Hver amerikansk stat har et eller flere partnerlande, som de laver øvelser med. Det er staten New York, der står bag dette besøg og øvelsen i september, men faktisk er deres partnerlande ikke Grønland. Det er Brasilien og Sydafrika. Sean Garell håber dog, at det bliver lavet om.

- Der arbejdes på at få Grønland med i aftalen, hvilket også vil betyde, at staten kan afsætte flere penge til, at vi kan komme og træne og samarbejde med det grønlandske beredskab og Air Greenlands SAR-personale.

God træning

For en hvilken som helst pilot, giver det uvurderlige kompetencer at flyve i det grønlandske luftrum, fortæller han.

- Grønland er det sværeste område at flyve over, i hele verden på grund af det omskiftende vejr, de få lufthavne, korte landingsbaner, fuldstændige mørke om vinteren og heftige vinde omkring fjeldene.

Mens Hercules-flyet har været i Nuuk, er medarbejdere i Air Greenland inviteret på en rundvisning og til en snak med besætningen. Torsdag lettede flyet igen og næste gang de kommer bliver det uden Sean Garell, der desværre har andre forpligtelser, han skal passe.

Powered by Labrador CMS