Samling genstarter: Siku-blocken, oversvømmelse og forfatnings-kommission på programmet

Efter dannelsen af den nye koalition mellem Inuit Ataqatigiit og Siumut genoptages forårssamlingen tirsdag.

Der er nok at tage fat på for politikerne, når forårssamlingen genoptages tirsdag.

Samlingen blev afbrudt af dannelsen af den nye koalition i begyndelsen af april. I forbindelse med koalitionsdannelsen var der kun to korte møder i Inatsisartut-salen, hvor der blev valgt nyt Naalakkersuisut samt valgt nye medlemmer til udvalgene i Inatsisartut.

Tirsdagens møde byder på adskillige punkter, og første forslag er stillet af Mariane Paviassen (IA), der vil have lavet en redegørelse af mulighederne for fremstilling af lokalt producerede byggematerialer efter Siku Block konceptet. Undersøgelsen skal vise, om det kan bidrage til mere økonomisk bæredygtigt husbyggeri her i landet.

Mariane Paviasen vurderer, at Siku Block-murstenen var en succes som lokalt produceret byggemateriale:

Vil have handlingsplan for ombygning

- Jeg mener, at der er store oplagte muligheder for produktion her i landet, skriver politikeren om sit forslag.

Derudover er der også et punkt på dagsordenen om en handlingsplan for ombygning af kajanlæg i byer og bygder i forbindelse lavvande og højvande, for at sikre dem mod risikoen for oversvømmelse.

Forslaget er stillet af Siverth K. Heilmann fra Atassut, og der er tale om en andenbehandling, da forslaget blev førstebehandlet i efteråret 2021.

Anlægsudvalget har afgivet betænkning om sagen, og betænkningen er afgivet, da Siumut stadig var i opposition i slutningen af marts. IA og Naleraqs medlemmer af udvalget anbefaler således, at Heilmanns forslag forkastes, og at der i stedet vedtages et ændringsforslag fra Naalakkersuisut, der går på, at spørgsmålet om ombygning medtages i en allerede planlagt rapport.

Kommission foreslåes nedlagt

Siumuts medlemmer af udvalget har derimod indstillet, at Naalakkersuisuts ændringsforlag forkastes. Spørgsmålet er så, om Siumut har ændret sin vurdering, efter at partiet er kommet i koalition med Inuit Ataqatigiit.

Blandt de sidste punkter på dagens program er et andet forslag fra Atassut fra partiformand Aqqalu C. Jerimiassen. Forslaget går ud på at nedlægge Forfatningskommissionen.

- Vi må se det i øjnene. Selvstændighed kommer ikke af ved at lave dokument til 5 mio. Kr. om året. Selvstændighed kommer fra at bruge vores penge fornuftigt i dag, skriver Atassut-formanden om forslaget.

Også her er der tale om en andenbehandling, og der er udsigt til, at forslaget falder med et brag, da der er stor opbakning til kommissionen fra de øvrige partier.

Powered by Labrador CMS