Sagen om Campus Kujalleq: Rettede henvendelse to gange

Mindst to år i træk brugte Campus Kujalleq flere penge end bevilget - nu uddyber Peter P. Olsen i et paragraf 37-spørgsmål

Naalakkersuisut har modtaget to henvendelser fra Campus Kujalleq siden 2017.

Kritikken har haglet ned over Peter P. Olsen (IA), naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, idræt og kirke, siden det er kommet frem, at der har været et underskud på millioner af kroner i Campus Kujalleq. En uddannelsesinstitution, som Peter P. Olsen er politisk ansvarlig for.

I sin betænkning om landskassens regnskab kom revisionsudvalget i Inatsisartut som følge af underskuddene med flere kradse kritikpunkter af naalakkersuisoq. Bestyrelsesformanden for Campus Kujalleq har efterfølgende udtalt, at man siden 2017 har henvendt sig flere gange til Naalakkersuisut vedrørende budgetoverskridelserne.

Peter P. Olsen har indtil videre valgt at kommentere på sagen med kortfattede skriftlige svar.

Svarene gør ikke nogen klogere, mener Nivi Olsen (D), hvorfor hun har følt sig nødsaget til at stille en række paragraaf 37-spørgsmål, så befolkningen kan få svar og indsigt i, hvad der foregår bag de lukkede døre i Naalakkersuisut.

Hun vil først og fremmest vide, hvor mange henvendelser Naalakkersuisut har modtaget fra Campus Kujalleq siden 2017.

Overskridelser af budgettet

Naalakkersuisoq oplyser, at det drejer sig om to henvendelser.

Der er blevet modtaget en mail 7. september 2021 vedrørende anmodning om møde. Henvendelsen er blevet besvaret dagen efter med mødeafholdelse 13. september 2021.

6. november 2022 modtages der endnu en mail med ønske om et møde, som er blevet opsat dagen efter. Peter P. Olsen oplyser, at Naalakkersuisut har henvendt sig to gange til finans- og skatteudvalget vedrørende henvendelse om budgetoverskridelse fra Campus Kujalleq.

Han tilføjer, at der er blevet orienteret om budgetoverskridelse 16. november 2022. Der er to gange blevet anmodet om tillægsbevillinger, mens der ligeledes to gange er blevet anmodet om to budgetneutrale omrokeringer.

Nivi Olsen beder Naalakkersuisut om at oplyse de eksakte datoer for henvendelser til finans- og skatteudvalget, hvortil Peter P. Olsen oplyser, at det drejer sig om 7. december 2016 og 16. november 2022, som fortsat er til behandling.

Den øverste myndighed

Politikeren fra Demokraatit ønsker desuden at vide, om Naalakkersuisut er enig i budgetloven, som lyder:

"Ingen udgift kan afholdes og ingen indtægt oppebæres uden forudgående bevilling" og "En Naalakkersuisoq er ansvarlig for sit ressortområdes bevillinger”

- Al lovgivning skal som sådan naturligvis overholdes. Dette gælder således også de nævnte bestemmelser, lyder det fra Peter P. Olsen.

Han tilføjer, at bestyrelsen ifølge lovgivningen er brancheskolens øverste myndighed og har det overordnede ansvar for skolens drift, herunder skolens faglige og økonomiske aktiviteter.

Den øverste myndighed skal ifølge naalakkersuisoq forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolens formål. Desuden fremgår det af erhvervsuddannelsesloven, at bestyrelsen over for Naalakkersuisut er ansvarlig for brancheskolens virke, herunder forvaltningen af de økonomiske ressourcer, lyder det videre.

Powered by Labrador CMS