Så meget vil børnetilskud til alle børn koste

Cirka 80 millioner kroner vurderer Naalakkersuisut, at det vil koste at give børnetilskud til alle børn her i landet.

Naalakkersuisut har i øjeblikket et lovforslag i høring, som vil øge børnetilskuddet, som gives til familier med lav indkomst.

Hos Naleraq mener politikeren Emanuel Nûko, at det vil være ønskeligt, hvis alle børn fik børnetilskud . Det vil dog betyde en kæmpe regning til landskassen, så der skal tages penge fra andre områder, lyder det fra Naalakkersuisut i et svar til Naleraq-politikeren.

Ifølge Naalakkersuisut var mindst 6.301 børn berettiget til børnetilskud i 2021, og dermed er der cirka 7.467 børn, der ikke modtager børnetilskud. Børnetilskuddet reguleres i dag efter forældrenes indkomst. Jo mere de tjener, jo mindre tilskud, og tilskuddet bortfaldet helt, når det kommer under 1.200 kroner.

2022 er der afsat 45 millioner kroner til udbetaling af børnetilskud, og det vil slet ikke række, hvis alle skal have, skriver naalakkersuisoq for sociale anliggender og arbejdsmarked, Jess Svane (S):

Øget regning på 80 millioner kroner

- Hvis alle børn under 18 år skal modtage børnetilskud uanset forældrenes indkomst, vil det med den nuværende sats på højest 9.093 kr. om året pr. barn betyde en offentlig udgift på ca. 125 mio. kr. om året, eller en forøgelse af de offentlige udgifter med ca. 80 mio. kr. om året i forhold til de nuværende udgifter.

Emanuel Nûko spørger også ind til konsekvenserne ved at uddele børnetilskud til alle børn, og her gør Jess Svane opmærksom på, at pengene skal findes andre steder i det offentlige budget:

- Familier med en indkomst over reguleringsgrænsen, og som derfor ikke modtager børnetilskud med de nuværende regler, vil det betyde, at de modtager 9.093 kr. pr. år i børnetilskud.

Har planer om forhøjelse

- En eventuel finansiering vil få indirekte konsekvenser for borgerne, i og med at penge til den øget udgift skal findes andet steds i de offentlige budgetter, og dermed er der andre områder, som vil miste midler, står der i svaret fra Jess Svane.

Ifølge et lovforslag, som er sendt i høring, har Naalakkersuisut planer om at øge udgifterne til børnetilskud med 7,9 millioner kroner i 2023.

Det er planen, at pengene skal gå til at øge børnetilskuddet til de familier med lavest indkomst.

Powered by Labrador CMS