Ruslands krav på Nordpolen godkendt

Rusland har fået FNs Sokkelkommissions godkendelse af langt størstedelen af sit kolossale krav til havbunden nord for Grønland i Det Arktiske Ocean.

Ruslands krav til havbunden. Den mørke del er endnu ikke godkendt. Den stiplede linje viser Grønlands/Danmarks krav.

Godkendelsen faldt 6. februar i Sokkelkommissionen, der vurderer kyststaters krav til havbunden. Et kvalificeret estimat baseret på de medfølgende kort viser, at Rusland har fået godkendt data og opmålinger bag et krav på cirka 1,7 millioner kvadratkilometer af havbunden i oceanet — et område på størrelse med Frankrig, Spanien, Tyskland og Italien til sammen.

En del af Ruslands krav rækker helt frem til 200-sømilegrænsen nord for Grønland.

Sokkelkommissionens anbefaling af de russiske data er ikke det sidste ord i sagen; Grønlands/Danmarks krav er endnu ikke behandlet, men Ruslands krav er nu grundfæstet af den højeste myndighed i sagen.

Ruslands krav strækker sig fra Ruslands egen 200-sømilegrænse tværs over Nordpolen til Grønlands og Canadas 200-sømilegrænser mod nord.

En mindre del af Ruslands krav på cirka 300.000 kvadratkilometer er ifølge Sokkelkommissionen ikke tilstrækkeligt underbygget, men Rusland indsendte nye data i tirsdags.

Putin styrkes

Med sine store krav i Arktis, der også omfatter Nordpolen, signalerer Moskva styrke og robusthed over for den russiske befolkning og resten af verden. Sådan har Arktis været brugt til at markere Ruslands styrke af russiske og sovjetiske ledere i generationer - og Putin er ingen undtagelse.

Vinder man retten til havbunden, vinder man også retten til at udnytte eventuelle forekomster af råstoffer. Til gengæld følger der ingen ret med til fisk eller andre goder i vandsøjlen eller på den isede havoverflade.

Sokkelkommissionens afgørelse ses også som en sejr for russisk videnskab og teknologi. Eller som tidl. seniorrådgiver på GEUS, Christian Marcussen, der i 2003-2015 var projektleder for Grønlands-dele af rigsfællesskabets kontinentalsokkelprojekt, siger: “Hvis det var mig, der havde brugt årtier på det her for Rusland, ville jeg kalde det et virkelig flot resultat af mit livsværk.”

Striden fortsætter

Sokkelkommissionens afgørelse betyder ikke, at Rusland nu har vundet den endelige ret til den omstridte havbund. Også Grønland/ Danmark og Canada har stillet krav til havbunden i Det Arktiske Ocean, og de er stadig i spil. Både Canadas og Danmark/Grønlands krav overlapper massivt med Ruslands, og FNs regelværk siger, at det i sådanne tilfælde er op til staterne selv at afgøre, hvor grænserne på havbunden skal gå.

Det dansk-grønlandske krav lyder på 895.000 kvadratkilometer, der overlapper Ruslands med cirka 800.000 kvadratkilometer. Sokkelkommission vil først omkring 2032 få tid til at behandle det dansk-grønlandske krav, og Canada må vente endnu

Powered by Labrador CMS