Royal Greenland: Torske-forvaltning er uacceptabel for den bevidste kunde

Markedet er stærkt kritisk over for de kystnære kvoter på torsk, også selvom kvoten blev sænket med 4.000 tons til 2023. Det vurderer Royal Greenland i et høringssvar. Brancheforeningen QAK mener omvendt, at kvoten bør sættes kraftigt i vejret.

Torsk, fiskekasse
Ifølge Royal Greenland laver flere NGO’er såkaldte fish guides, som dømmer den grønlandske indenskærstorsk til at være i rød zone.

Naalakkersuisuts forvaltning af de kystnære torskebestande har i årevis lagt betydeligt over den biologiske rådgivning.

Da oplægget til kvoter for 2023 var i høring i november sidste år, fik forslaget da også en hård medfart af flere spillere inden for fiskeriet - herunder den selvstyreejede fiskerigigant Royal Greenland, der mener, at Naalakkersuisut ville gøre klogt i at leve op til tidligere løfter om en mere bæredygtig forvaltning.

Det fremgår af et høringssvar fra selskabet, som er blevet offentliggjort på Naalakkersuisuts hjemmeside. Naalakkersuisut valget dog ikke at lytte og fastsatte kvoten til 17.000 tons.

Problemet med kvoten er ifølge Royal Greenland, at markedet er særdeles kritisk overfor en forvaltning, der ligger så langt fra de videnskabelige anbefalinger:

- Uacceptabelt for den bevidste kunde

- Den nuværende forvaltning af indenskærsfiskeriet efter torsk er ikke på niveau med den biologiske rådgivning, og hvad fiskeriet har kunnet fange de seneste år.

- Markedet er derfor meget kritisk over forvaltningen på bestanden. Med en transparant rådgivning fra ICES på mindre end 5000 t og en TAC på 17.000 t, er her så stor en forskel, at det er uacceptabelt for den bevidste kunde, som indkøber på vegne af forbrugeren, skriver Royal Greenland i høringssvaret.

Det kystnære fiskeri er et såkaldt blandingsfiskeri, fordi udenskærs torsk er en del af fangsterne. Grønlands Naturinstitut vurderer, at et fiskeri på 9.180 tons i det kystnære område svarer til et fiskeri på den kystnære bestand på 4.590 tons.

Grønlandsk torsk kommer i rød zone

Men anbefalingen for det havgående fiskeri efter torsk ved Vestgrønland er intet fiskeri.

Ifølge Royal Greenland laver flere NGO’er såkaldte fish guides, som dømmer den grønlandske indenskærstorsk til at være i rød zone:

- Hvilket betyder at et givent produkt anbefales at blive erstattet med et andet mere bæredygtigt alternativ. Det er meget uheldigt, når torskefiskeriet samtidig er en væsentlig indtægtskilde for den lokale fisker og for Royal Greenland som producent, skriver Royal Greenland.

Fiskeri i tilbagegang

Ifølge Royal Greenland kunne kvoten med fordel være sænket yderligere til omkring 14.000 tons. Det passer også til omtrent til niveauet for fiskeriet, da der i 2022 blev fisket lidt over 15.000 tons ud af en kvote på 21.000 tons.

Af de øvrige høringssvar fremgår det, at lignende melding kommer fra Grønlands Erhverv og organisationen Sustainable Fisheries Greenland.

Det kystnære fiskeri efter torsk har over en årerække været faldende. Kigger man i GFLK's arkiv, blev der fisket 33.000 tons torsk i 2016, og i 2022 var tallet altså nede på omkring 15.000 tons.

Organisationen Sustainable Fisheries Greenland (SFG) ser dog også optimistiske tegn:

- SFG bemærker i øvrigt, at undersøgelser i både Sisimiut og Nuuk viser en fremgang i bestanden og der er derfor begrundet håb for, at nedgangen i fangsterne stopper i 2023, på trods af en længere periode med et for stort fiskeri, skriver organisationen i sit høringssvar, skriver QAK i sit høringssvar.

Brancheforening: Forhøj kvoten til 30.000 tons

Der er dog også stemmer imod nedsættelsen af kvoten. Den kommer fra brancheforeningen Qalerualinniat Aalisagarniallu Kattuffiat (QAK). Her mener man, at det er begrænsninger for indhandlingen, som har været skyld i det faldende fiskeri:

- QAK ønsker en forhøjelse af TAC til 30.000 tons. Vi mener at det senere års begrænsede fiskeri kan begrundesi at der fra indhandlingsstederne sættes begrænsningerfor indhandling. Dette gennem fangstmængde pr. uge eller mængde ved indhandling.

Powered by Labrador CMS