Revision sår tvivl om Sermersooq-betaling for ny kæmpe-skole

Kommuneqarfik Sermersooq vil næppe kunne betale et aftalt beløb på mellem 200 til 250 millioner kroner i forbindelse med opførelse af en ny skole i Nuuk, konkluderer Deloitte i forvaltningsrevision. Problemet er delvist løst, siger borgmester.

En revisionsrapport sår tvivl om Kommuneqarfik Sermersooqs muligheder for at betale et aftalt beløb for byggeriet en ny stor skole i centrum af Nuuk.

Ifølge en forvaltningsrevision udført af Deloitte har Kommuneqarfik Sermersooq adskillige udfordringer i forhold til kommunens byudviklingsselskab Siorarsiorfik - Nuuk City Development (NCD).

Det må blandt andet give panderynker hos kommunalpolitikerne, at revisoren konstaterer, at kommunen formentlig ikke vil kunne betale som aftalt for byggeriet af den nye skole i centrum af Nuuk, som NCD står for.

Efter den oprindelige plan skulle skolen have været taget i brug efter sommerferien 2023, men efter en forsinkelse bliver skolen først klar efter sommerferien 2024.

Borgmester Charlotte Ludvigsen siger, at NCD arbejder på at løse problemet.

Sagen om byggeriet af skolen tages særskilt op af revisoren i rapporten om forvaltningsrevisionen, og her står der blandt andet:

Aftale mangler

- Det var en del af den oprindelige aftale om opførelsen af ny skole i Nuuk, at kommunen som en del af finansieringen skulle betale ca. 1/3 af anskaffelsessummen ved skolens ibrugtagning. Dette svarer til mellem 200 og 250 mio.kr, skriver revisor og fortsætter:

- Denne ”up-front” betaling skulle blandt andet finansieres via den forhøjelse af kommunens bloktilskud fra Selvstyret, der var en konsekvens af at anlægsarbejder på folkeskoleområdet fremadrettet ville påhvile de enkelte kommuner. Bloktilskuddet blev som følge heraf forhøjet med ca. 35 mio. kr. i 2018.

Slutteligt konkluderer revisor, at kommunen formentlig ikke vil kunne betale det aftalte beløb:

- Der blev imidlertid aldrig indgået en egentlig aftale herom – og kommunen har ifølge de foreliggende budgetter næppe mulighed for at betale et beløb af denne størrelsesorden til selskabet ved skolens forventede ibrugtagning.

- Meget kritisabelt

Sagen får revisor til at rette kritik af kommunen, fordi kommunen altså ikke har finansieringen af byggeriet på plads, selvom det er i fuld gang:

- Det er naturligvis meget kritisabelt, at finansieringsmodellen endnu ikke er fuldt fastlagt på et tidspunkt, hvor byggeriet er ganske fremskredent, står der i rapporten.

Det er hensigten, at NCD skal leje skolen ud til Kommuneqarfik Sermersooq. Ultimo januar i år var lejeaftalen dog endnu ikke på plads og heller ikke sendt til Naalakkersuisut til godkendelse.

Sermitsiaq.AG har forelagt kritikken for borgmester Charlotte Ludvigsen (IA), og hun har sendt en kortfattet skriftlig kommentar til sagen, hvor hun skriver, at hun ikke er helt enig i, hvad revisoren konkluderer:

Borgmester: NCD fik højere betaling

- Det er ikke helt rigtigt. Der blev rettet op på situationen i forbindelse med budgettet for 2022. Der valgte kommunalbestyrelsen af kompenserer NCD med øgede huslejebetalinger. Det betyder, at NCD har et større likviditetsbehov, men den udfordring arbejder selskabet på at løse, udtaler borgmesteren.

I en række andre projekter, som NCD arbejder med, er lejeaftalerne heller ikke på plads eller godkendt af Naalakkersuisut. Om lejeaftalerne skriver revisor:

- Lejeaftalerne mellem kommunen og selskabet skal godkendes af Naalakkersuisut i henhold til Budgetlovens bestemmelser. Dette bør principielt ske forud for iværksættelsen af projekterne, da Naalakkersuisut reelt fratages handlingsmulighederne, såfremt godkendelsen først sker når projektet er gennemført og den endelige lejeaftale er indgået.

Powered by Labrador CMS