Rejserestriktioner lempes inden for råstofområdet

Naalakkersuisut har besluttet at udfase covid-19-tiltag for råstoferhvervet, så der kan komme mere aktivitet på området.

Råstoffer, mineindustri, efterforskning

Efter at have nulstillet efterforskningstilladelserne i corona-årene 2020 og 2021, genindfases de normale tilladelsesvilkår gradvist.

Det skriver Selvstyret i en pressemeddelelse.

- Covid-19-pandemien har givet globale og nationale udfordringer med betydning for råstofbranchen i Grønland. Råstofprojekter har i perioder været påvirket af rejserestriktioner i og uden for Grønland samt generel usikkerhed med betydning for projektudviklingen, fremgår det.

Grund til optimisme

Naalakkersuisoq for råstoffer Aqqaluaq B. Egede udtaler i meddelelsen, at pandemiens efterdønninger stadig mærkes, både på det menneskelige plan og i erhvervet.

- Der er dog god grund til optimisme. Naalakkersuisut har derfor besluttet at udfase Covid-19 tiltagene for råstoferhvervet. Naalakkersuisut ønsker at sikre stabile rammer for erhvervslivet i Grønland. Derfor udfases tiltagene gradvist, således at vi støt og stabilt kan gå den lysere tid i møde, fremhæver han.

Hen over sommeren og efteråret 2022 vil Råstofstyrelsen kontakte samtlige berørte rettighedshavere om genindfasningen.

Her ses en oversigt over Naalakkersuisuts Covid-19 initiativer på råstofområdet.

2020

  • Efterforskningsforpligtelser reduceres med 100 procent
  • Forlængelse af alle efterforskningstilladelser med 1 år
  • Udskydelse af visse betalingsfrister
  • Rettighedshavere kunne efter nærmere aftale bede om at midlertidig frigivelse af op til 50 procent af deres sikkerhedsstillelse for reetablering og miljømonitorering samt miljøtilsyn

2021

  • Efterforskningsforpligtelser reduceres med 100 procent
  • Forlængelse af alle efterforskningstilladelser med 1 år

2022

  • Efterforskningsforpligtelser reduceres med 50 procent
  • Forlængelse af tilbagebetalingsfrister for de rettighedshavere, som midlertidigt har hævet midler fra deres sikkerhedsstillelse for reetablering og miljømonitorering samt miljøtilsyn
Powered by Labrador CMS