Regeringsgrundlag: Redegørelse om sagsområder i Grønland på dagsordenen

Mette Frederiksen har onsdag præsenteret et ny regeringsgrundlag. Regeringsgrundlaget rummer også et afsnit om rigsfællesskabet, hvor der blandt andet står, at det skal undersøges på hvilken måde statens opgaver i Grønland kan administreres fra Grønland, f.eks. på fødevareområdet og andre relevante områder.

De tre partiledere Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen har onsdag præsenteret et grundlag for en ny regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

De tre partier har tilsammen 89 mandater, og ifølge Sermitsiaq.AGs oplysninger vil de fire nordatlantiske mandater agere støtteparti for regeringen. Dermed har den ikke et flertal i mod sig, hvilket er det afgørende, for at kunne danne regering.

Selve regeringsgrundlaget rummer et kapitel om rigsfællesskabet, hvor den nye regering gør klart, at der ikke bliver truffet beslutninger om Færøerne eller Grønland uden inddragelse af de to:

Vil samarbejde om overdragelse af sagsområder

- Regeringen vil inddrage Færøerne og Grønland i beslutninger, der har konsekvens for rigsfællesskabet. Regeringens rettesnor vil være, at intet om Færøerne og Grønland skal besluttes uden om Færøerne og Grønland, står der.

Regeringen lover desuden et tæt og løsningsorienteret samarbejde med Færøerne og Grønland:

- Vi vil samarbejde om at udmønte de beslutninger, som Færøerne og Grønland træffer, om at overtage yderligere sagsområder og udvikle hjemmestyret og selvstyret.

Regeringen lover også, at arbejde med de sagsområder, som staten varetager. Her i landet drejer det sig blandt andet om retsvæsent, politi og kriminalforsorgen:

Standarden på sagsområder skal følge den danske

- Vi vil arbejde for, at standarden på danske ansvarsområder på Færøerne og i Grønland følger standarden i Danmark – med respekt for de særlige forhold og forskelle, der er mellem vores lande. Og vi vil løbende prioritere, at lovgivning på danske ansvarsområder opdateres, står der i regeringsgrundlaget.

Meget konkret er det også noteret, at der skal laves en redegørelse om, 'hvorvidt og i givet fald på hvilken måde statens opgaver i Grønland kan administreres fra Grønland, f.eks. på fødevareområdet og andre relevante områder.'

Det har gennem flere år været debateret i Grønland, om fødevareområdet kunne overtages fra Danmark, men det er aldrig blevet realiseret.

Vandkraftafdækning fortsætter

Derudover nævner regeringen også aftalen om, at Danmark skal undersøge mulighederne for at medvirke til at finansiere udvidelsen af vandkraftkapaciteten, som ventes at koste op mod 4,6 milliarder kroner:

- Regeringen noterer sig hensigtserklæring af 15. marts 2022 mellem Danmarks regering og Grønlands Naalakkersuisut om finansiering til vandkraftprojekter. Regeringen vil gennemføre den aftalte afdækning og følge op herpå i samarbejde med Naalakkersuisut, står der i regeringsgrundlaget.

Med hensyn til sikkerhed- og forsvarspolitik ønsker regeringen at videreføre det såkaldte kontaktudvalg, hvor regeringen kan mødes med Selvstyret og det færøske landstyre om udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Regeringen vil også yderligere styrke samarbejdet mellem Færøerne, Grønland og Danmark om udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitikken.

Regeringen vil:

• Samarbejde med Naalakkersuisut om indsatsen i forhold til udsatte børn og unge i Grønland.

• Udarbejde en redegørelse om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde statens opgaver i Grønland kan administreres fra Grønland, f.eks. på fødevareområdet og andre relevante områder.

• Løbende vurdere behovet for fortsat udvikling af politiet på Færøerne og i Grønland.

• Arbejde for at videreføre klima- og havforskningsprogrammer vedrørende Arktis og Nordatlanten.

• Styrke arbejdet med at udbrede viden og forståelse om hinanden i alle dele af rigsfællesskabet bl.a. gennem uddannelse og kulturprojekter.

• Igangsætte, at alle ministerier gennemgår deres ressort og skaber et samlet tværgående overblik over eventuelle udeståender i f.eks. lovgivningsarbejde og lignende i relation til Færøerne og Grønland. Regeringen ønsker i samarbejde med Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut at udarbejde en konkret plan for håndteringen heraf.

• Regeringen ønsker i samarbejde med Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut at fortsætte arbejdet med at løse grænsehindringer inden for rigsfællesskabet, herunder undersøge og i givet fald arbejde for at løse spørgsmålet om orlov for færinger og grønlændere i Danmark, der ønsker at passe en nærtstående døende på Færøerne eller i Grønland, samt tilsvarende for danskere med ophold på Færøerne eller i Grønland.

Kilde: Regeringsgrundlaget

Powered by Labrador CMS