Rapport: Stort behov for investering i ældreboliger

Der er stort behov for investering og lige så stort efterslæb på vedligehold af boliger i ældreområdet, viser en rapport udarbejdet af departementet for sociale anliggender og arbejdsmarked.

Bedre levevilkår betyder, at vi bliver ældre og sundere.

Selvom det kan lyde som godt nyt, så er det en kæmpe udfordring for samfundet, da der dermed er større behov for boliger, der er beregnet til ældre de kommende mange år.

1,1 milliarder kroner. Det er det realistiske scenarie for behovet for investering af nye boliger til ældre de næste 10 år ifølge en rapport, som departementet for sociale anliggender og arbejdsmarked har fået udarbejdet. De 1,1 milliarder kroner vil kunne give plads til 750 ekstra borgere i boligmassen.

De næste 10 år vil antallet af borgere over 65 år stige med 1.800, hvilket svarer til en stigning på 38 procent ifølge Grønlands Statistik.

Ældre får større rolle

Derfor har departementet undersøgt, hvad behovet er for at have nok ældreboliger og pladser i alderdomshjem og kollektiver.

Samtidig med et investeringsbehov på 1,1 milliarder kroner er der også et efterslæb på vedligehold, der svarer til 110 millioner kroner på 10 år. Vedligehold dækker over alderdomshjem, ældrekollektiver og kommuners ældreboliger.

- Rapporten påpeger, at der må forventes et behov på mindst 750 yderligere pladser til ældre borgere. Det forventes at koste os 1,1 mia. kr. Det er rigtig mange penge, og det viser også, hvor stor en rolle ældreområdet vil spille i fremtiden for vores samfund og økonomi, siger Naalakkersuisoq for sociale anliggender Mimi Karlsen (IA) i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten.

Lange ventelister udfordrer kommuner

Rapporten opridser kommunernes udfordringer med at give plads til alle ældre i kommuners botilbud.

I 2019 stod i alt 342 ældre på ventelisten til ældreboliger i kommunerne, mens 176 borgere stod på ventelisten til alderdomshjemmene. Det tal forventes at stige.

- Rapporten giver os et værdifuldt og detaljeret indblik i de boligmæssige udfordringer vi står over for på ældreområdet. Vi kan se frem til en stor samfundsmæssig ændring, som følge af den demografiske udvikling, siger Mimi Karlsen og fortsætter:

- Mange vil forlade arbejdsmarkedet de kommende år, og på et tidspunkt skal disse mennesker også have hjælp og støtte til at klare hverdagen. Rapporten giver os et godt indblik i de udfordringer, der vil komme.

Rapporten viser også, at det er billigere for kommuner, hvis de tilbyder hjemmehjælp til selvhjulpne borgere, end hvis de flytter ældre til alderdomshjemmene. Således er det fem gange dyrere for kommunen at placere en ældre på alderdomshjem, end hvis der tilbydes hjemmehjælp. En plads på alderdomshjem koster 0,5 millioner kroner årligt.

Anbefalinger

Rapporten kommer med en række anbefalinger til hvordan, Naalakkersuisut kan forberede samfundet til at have flere ældre.

Anbefalinger er som følger:

  • Midler til vedligehold skal sikres
  • Langtidsplanlægning i forhold til byggeprojekter af ældreboligmassen er nødvendig
  • Ressourcer på tværs af ældreforsorgen skal sikres i kommuner og sundhedsvæsenet
  • Støtteforanstaltninger til selvhjulpne borgere skal styrkes
  • Standardiseringer af gode byggemetoder for at sikre bedste boliger og minimere fejl
  • Grundig overvejelse af byggematerialer for mindre udgifter til driftsomkostninger i fremtiden

- Vi bør altid være faktabaserede omkring de samfundsmæssige udfordringer vi står over for. Det giver os det bedste grundlag for at udvikle realistiske løsninger og strategier sammen med resten af Inatsisartut og kommunerne, udtaler Mimi Karlsen.

Powered by Labrador CMS