Rapport om indsatsen for udsatte børn og unge stiller skarpt på anmeldelser

Flere anmelder vold mod børn under 15 år. Det viser tal i en statusrapport om samarbejdet mellem Grønland og Danmark for at styrke indsatser for udsatte børn og unge i Grønland.

En statusrapport om grønlandsk-dansk tværgående arbejde for at styrke indsatser for udsatte børn og unge i Grønland viser, at der er sket en markant stigning af anmeldelser af vold mod børn i løbet af to år.

I 2018 var der i alt 91 anmeldelser om vold mod børn under 15 år. Tallet er steget til 143 anmeldelser i 2020. Det er en stigning på 57 procent flere anmeldelser igennem to år.

Samtidig er der sket en stigning af anmeldelser om husspektakler, hvor børn er involveret. Her er stigningen på 25 procent i løbet af to år.

Antal anmeldelser om vold, husspektakler og seksuelle overgreb mod børn.

I 2018 blev der anmeldt 325 husspektakler med børn under 18 år. Tallet er steget til 405 i 2020.

Også anmeldelser om seksuelle overgreb mod børn under 15 er steget fra 225 i 2019 til 338 i 2020. Altså en stigning på over 100 flere anmeldelser til politiet.

- Politiet angiver i deres årsstatistik 2020, at stigningen kan skyldes kampagnen ”Anmeld seksuelle overgreb – vi hjælper dig”, som politiet lancerede i februar 2020. Formålet med kampagnen var at modtage flere anmeldelser vedrørende seksuelle overgreb mod børn for at mindske mørketallet. Politiet ser derfor ikke stigningen som et tegn på, at der er sket flere seksualforbrydelser mod børn, men at flere forbrydelser bliver anmeldt, lyder det i statusrapporten, som er overleveret til grønlandsudvalget i Folketinget.

Flere plejehjemsbørn

Grønland og Danmark indgik i et tværgående samarbejde i oktober 2019 for at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, herunder bekæmpe seksuelle overgreb og forebygge omsorgssvigt.

Arbejdsgruppen under det tværgående samarbejde er senere kommet frem med i alt 16 anbefalinger, hvor Danmark også har afsat i alt 80 millioner kroner til sociale forhold fordelt over fire år.

Status på målopfølgning af indsatserne har til formål at følge initiativerne og den samlede indsats i det grønlandsk-danske samarbejde.

I samme statusrapport rapporteres der også om en støt stigning af børn, der er anbragt udenfor hjemmet.

Børn anbragt i almindelig plejefamilie

I 2020 var der 22 døgninstitutioner i Grønland, 11 selvstyreejede institutioner, otte selvejende og tre kommunale. Opgørelsen viser, at børn i alderen 0-17 år, der er anbragt i almindelig plejefamilie i 2018 var 428. Af dem er 329 børn, som har været anbragt i hele 2018. Tallet for anbragte børn i almindelig plejefamilie i 2020 var 466, hvoraf 365 af dem havde været anbragt i almindelig plejefamilie hele året.

Løbende statusrapport

Tallene for anmeldelser til politiet og tal på børn anbragt udenfor hjemmet er indikatorer for trivsel blandt udsatte børn og unge. Arbejdsgruppen udarbejder status på målopfølgninger løbende, hvor kriterier knyttet til implementeringen af de foreslåede initiativer og indikatorer for trivsel undersøges.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem departementet for børn, unge og familier, socialstyrelsen i Grønland samt socialstyrelsen i Danmark.

Powered by Labrador CMS