Rådgivning om rejefiskeri dykker til 95.000 tons

Den biologiske rådgivning for fangst af rejer ud for Vestgrønland falder for andet år i træk. Rådgivningen falder med 15.000 tons i 2024 og lander dermed under 100.000 tons.

Der bør fiskes færre rejer i 2024. Biologerne anviser en rådgivning en fiskeri på under 100.000 tons rejer for næste år.

Grønlands Naturinstitut har afleveret deres rådgivning for rejefiskeri for næste år til Naalakkersuisut, som i sidste ende skal beslutte de endelige kvoter for, hvor mange tons rejer, der kan fiskes i Grønland.

For andet år i træk skal Naalakkersuisut forholde sig til et fald i den biologiske rådgivning for fangst af rejer. Denne gang er rådgivningen for Vestgrønland faldet med 15.000 tons i forhold til i år, og lander på 95.000 tons for 2024.

- Årets bestandsvurdering viser, at rejebestanden er stabil, men at fangstraterne har været faldende, samtidig med at der over de seneste år er kommet flere torsk, som forventes at spise flere rejer. Dette medfører en risiko på 50 procent for at overskride den optimale dødelighed i indeværende år, skriver Naturinstituttet i forbindelse med deres rådgivning.

Årets trawlerfiskeri udfordret

Naturinstituttet beskriver, at trawlerfiskeri af rejer frem til slutningen af juli i år har været udfordret af havisen i Vestgrønland. Naturinstituttets undersøgelser af rejebestanden i Vestgrønland har også været vanskeligere på grund af havis.

- På grund af manglen på data fra de biologiske undersøgelser, er der i rådgivningen for disse områder anvendt et gennemsnit af de sidste fem års data, og rådgivningen for 2024 er derfor behæftet med større usikkerhed end sædvanligt, skriver Naturinstituttet.

I Østgrønland lyder rådgivningen til gengæld på 2.500 tons i 2024, hvilket er en stigning på 500 tons i forhold til rådgivningen for i år. Her beskriver Naturinstituttet, at rejebestanden i 2023 er under den optimale biomasse, og at rejedødeligheden ligger over den optimale fiskeridødelighed.

Halvdel af eksport er fra rejer

På trods af, den usikre bestand er rådgivning på fangst af rejer i Østgrønland hævet, da bestandsundersøgelsen i Østgrønland har været i et meget begrænset geografisk område de seneste tre år.

- Fiskeriindsatsen i Østgrønland har været meget lav i år, så det er usikkert, om fangstraterne afspejler bestandens status i hele området, lyder det.

Rejer udgør den økonomisk mest betydningsfulde eksportvare i landet. I 2022 blev der ifølge Grønlands Statistik eksporteret rejer til en værdi af 2,7 milliarder kroner ud af Grønland. Den samlede fiskerieksport var på knap 5,4 milliarder kroner. Dermed udgør rejer halvdelen af eksportvarernes værdi sidste år.

Fiskerikommissionens analyser har konstateret, at det havgående rejefiskeri i vidt omfang allerede følger de anbefalinger, som kommissionen er kommet med.

Powered by Labrador CMS