Råd vurderer: Sådan bliver inflationen

Grønlands Økonomiske Råd vurderer, at inflationen vil lande på omkring 3 til 4 procent i år og omkring det halve i 2023.

Prisstigninger på dagligvarer har været et stort emne i den offentlige debat den senere tid.

Mens Danmark og resten af Europa i øjeblikket oplever pristigninger på op mod 10 procent, så ser de ud til at være langt lavere her i Grønland.

Økonomisk Råd vurderer i sin rapport om landets økonomi, at forbrugerpriserne her i landet vil være 3-4 procent højere ved udgangen af 2022 og 2-3 procent højere ved udgangen af 2023.

Vurderingen har været imødeset med en vis spænding, fordi Naalakkersuisut har varslet hjælpepakke, såfremt der er reelle prisstigninger. Sidst inflationen blev beregnet var i februar, før krigen i Ukraine brød ud og skabte stor usikkerhed.

Økonomisk Råd slår fast, at prisstigningerne i Grønland er mindre end i andre lande, fordi der er lavet prissikringer på energi før krigen, samt at der fortsat er lave stigninger på udgifter til bolig.

Polaroil med gunstige aftaler

- Det er Polaroil, der har forsyningspligt til levering af diesel- og olieprodukter via servicekontrakten til Grønland, og de indgåede prissikringsaftaler for perioden 2021 til 2023 vil i nogen grad skærme Grønland for prisstigninger på energi i aftaleperioden.

- Gennemslaget på forbrugerpriserne har således været langt mindre end i andre lande. På visse områder mærkes prisstigningerne dog tydeligt, blandt andet via stigende fragtomkostninger og stigende omkostninger på olieprodukter udenfor servicekontrakten, bl.a. til trawlere, miner mv, skriver rådet.

Med hensyn til de lave udgifter til bolig, som omfatter husleje, el, vand og varme, skriver rådet:

Lave huslejer på bekostning af vedligehold

- Udgiftsposten har i perioden siden 2015 oplevet et prisfald på 5 pct. Til sammenligning har Danmark i samme periode oplevet prisstigninger på boligbenyttelse på 14 pct.

- Prisudviklingen på boligbenyttelse afspejler blandt andet, at hensynet til at bevare lave huslejer og takster på el, vand og varme igennem en længere periode har været prioriteret højere end den nødvendige renovering og vedligeholdelse.

Økonomisk Råd understreger, at inflationen i Grønland er tæt forbundet med udviklingen i Danmark, som igen er forbundet med Euro-landene. Her vurderer rådet, at inflationspresset vil aftage i løbet af 2023, hvorfor at inflationen her i landet også vil dæmpes næste år.

Powered by Labrador CMS