Qeqqata Kommunia indfører brugerbetaling for toiletskyl

Qeqqata Kommunias Kommunalbestyrelse har vedtaget etspildevandsregulativ og -takst, der betyder at en husstandmed tilslutning til kloak årligt skal betale 357 kroner i gebyr.

– Vi har årligt en vedligeholdelsesudgift af kloaksystemet på 1,6 millioner kroner, og for at finde dækning til formålet har vi beregnet antallet af samtlige husstande og virksomheder, som er tilsluttet kloaksystemet, og delt udgiften ud fra antallet, udtaler borgmester Malik Berthelsen.

Som et led i Qeqqata Kommunias spildevandsplan for 2021-2026, skal samtlige husstande, som er tilsluttet det offentlige kloaksystem, betale for et årligt spildevands gebyr fra 1. januar 2024. Planen skal tilføre midler til kommunens drift og vedligeholdelse af kloaksystemet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Vi har årligt en vedligeholdelsesudgift af kloaksystemet på 1,6 millioner kroner, og for at finde dækning til formålet har vi beregnet antallet af samtlige husstande og virksomheder, som er tilsluttet kloaksystemet, og delt udgiften ud fra antallet. Vi har også en forventning om, at i takt med at flere tilslutter sig kloaksystemet, så vil udgifterne til drift og vedligeholdelse også stige. I denne beregning er der ikke indregnet anlæggelse af nye kloakeringer, da disse hører under bevillinger til nye anlægsprojekter, siger borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen (S).

I dagsorden for kommunalbestyrelsen om spildevandstaksten foreslås det, at spildevandstaksten skal fastsættes til at udgøre 357 kroner pr. boligenhed, 690 kroner for detailhandel og serviceerhverv, 1.428 kroner for dagfaciliteter som skoler, børnehaver og 2.856 kroner for døgnbemandet faciliteter som plejehjem og døgninstitutioner.

Læs hele historien i denne uges Sermitsiaq. Få adgang her:

Powered by Labrador CMS