Psykisk vold er den mest udbredte form for partnervold

Fire ud af 100 kvinder og én ud af 100 mænd i Danmark har inden for et år været udsat for psykisk vold ifølge rapport.

Et mønster af nedværdigende handlinger med trusler, manipulation og kontrollerende adfærd.

Denne form for vold - den psykiske vold - er ifølge en ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, den mest udbredte form for vold i parforholdet.

Den psykiske vold mellem partnere rammer således dobbelt så ofte som den fysiske vold, lyder det i en pressemeddelelse.

Ifølge rapporten, der er baseret på data fra et tilfældigt udsnit af 20.000 voksne danskere, har knap fire ud af 100 kvinder inden for et år været udsat for psykisk vold fra en partner. Det samme gælder godt én ud af 100 mænd.

Det er ifølge Vive første gang, at der sættes tal på, hvor mange mennesker, der årligt bliver udsat for psykisk vold fra nuværende eller tidligere partnere.

Rapporten definerer den psykiske vold som et mønster af vedvarende nedgørende handlinger, der kan have tendens til at eskalere over tid.

Volden kommer til udtryk som trusler, nedværdigende behandling, manipulation eller kontrollerende adfærd, og i sidste ende kan ofret blive berøvet frihedsrettigheder.

Seniorforsker Mai Heide Ottesen, der er forfatter til rapporten, fortæller, at dem, der udsættes for psykisk vold, trives betydeligt dårligere end dem, der ikke er. Den psykiske vold fører til lige så dårlig trivsel som fysisk vold, lyder det.

- Psykisk vold kan, ud fra de efterretninger vi har fra voldsramte kvinder, være nedbrydende for selvværdet og kan være lige så slem som den fysiske vold, når vi ser på de psykiske reaktioner, man kan få, siger Mai Heide Ottosen.

Undersøgelsen har desuden fundet en række fællestræk hos ofrene for psykisk vold.

Risikoen er størst for kvinder med dårlig økonomi og mindskes med alderen. Kvinder fra etniske minoriteter har desuden større risiko for at blive ofre for både fysisk og psykisk end etnisk danske kvinder, fremgår det af rapporten.

Powered by Labrador CMS