Psykiatrien udfordret af lang venteliste

Sundhedsvæsenet oplever en stor stigning i antallet af henvendelser om udredning for ADHD/ADD.

Den lange venteliste til udredning inden for psykiatrien bekymrer ledelsen på Dronning Ingrids Hospitals psykiatriske afdeling.

Den psykiatriske afdeling A1 på Dronning Ingrids Hospital har lange ventetider på ambulante samtaler med psykiater og i perioder med psykolog, som følge af stigende henvisninger til psykiatrien, fremgår det af en rapport, som ombudsmanden har forfattet efter en inspektion på A1 tilbage i september sidste år.

- Børn og unge venter ifølge notatet op til 1 år på en udredning, da der ikke er fastansatte speciallæger i børne- og ungepsykiatrien, oplyser ombudsmanden. Et forhold, der bekymrer ombudsmanden, der fik oplyst, at 200 borgere stod på venteliste til udredning for eventuelle psykiske lidelser. Halvdelen er under mistanke for at have en ADHD/ADD diagnose.

Ledelsen på afdelingen oplyser til ombudsmanden, at det er en svær og ressourcefuld opgave at udrede borgere for ADHD/ADD.

Frygter selvmord

Den lange venteliste bekymrer i den grad ledelsen på den psykiatriske afdeling, hvor ombudsmanden skriver:

- Ledelsen bemærkede, at de frygtede den dag, hvor der blev indkaldt en person fra ventelisten, som i mellemtiden har begået selvmord.

I et svar til ombudsmanden i forbindelse med inspektionen oplyser Departementet for Sundhed, at man ”er ved at udarbejde en udviklingsplan for psykiatrien, heriblandt børn- og ungepsykiatrien”.

Departementet erkender, at det er uhensigtsmæssigt med den lange venteliste, som er resultatet af ressourcemangel på sundhedsfagligt personale, og er derfor gået i dialog med sundhedsledelsen om at undersøge mulighederne for at forbedre bemandingssituationen.

Læs hele rapporten fra ombudsmanden, der ridser en lang række bekymringspunkter op efter inspektionen på den psykiatriske afdeling.

Powered by Labrador CMS