Projekt med eksklusive boliger får kritik

Under høringen har flere kommende naboer protesteret mod et projekt med byggeri af eksklusive villaer på Niels HammekenipAqqutaa i Nuuk.

Villaerne er planlagt til at skulle ligge for enden af Niels Hammekenip Aqqutaa. En stribe eksklusive villaer har i forvejen adresse på vejen.

Entreprenørfirmaet EMJ Atcon har planer om at opføre 10 nye huse for enden af Niels Hammekenip Aqqutaa i Nuuk samt at lave en forlængelse af kyststien udenom de nye huse.

De nye huse bliver enfamilies og i den eksklusive ende af boligmarkedet. Størrelsen bliver således på mellem 165 og 235 kvadratmeter.

Projektet har været i høring, og i denne uge skal udvalget for Byudvikling og Anlæg i Kommuneqarfik Sermersooq tage stilling til projektets videre færd.

Kommunens forvaltning anbefaler, at projektet godkendes med en række betingelser, men det fremgår af sagsfremstillingen, at projektet er blevet mødt med en række protester fra især naboer, men også Selvstyret har ytret kritik.

Der er i høringsperioden således indkommet 13 høringssvar og en underskriftsindsamling underskrevet af i alt 55 personer.

Departement anbefaler højere udnyttelsesprocent

Forvaltningen opsummerer bekymringerne i følgende kategorier:

  • De rekreative værdier, herunder dyreliv og benyttelse af byens borgere
  • Vej forhold, herunder særligt i anlægsfasen
  • En generel bekymring for at Nuuk vokser og fortættes
  • Kritik af forvaltningens håndtering af projektansøgningen

Fra Selvstyret hæfter Departementet for Boliger og Infrastruktur sig ved, at det foreslåede byggeri er på gennemsnitlig 192 m2 pr. bolig. Departementet anfører, at der ville kunne etableres dobbelt så mange boliger på arealet, hvis den gennemsnitlige boligstørrelse halveres:

- Det er almindelig kendt, at der i Nuuk er mangel på arealer til opførelse af boliger, og at ventelisten i Nuuk for længst har rundet 2.000 viser, at det trods et massivt boligbyggeri i disse år er vanskeligt at følge med efterspørgsel på boliger. Af disse hensyn anbefales det at udnyttelsesprocenten for arealet øges væsentligt, skriver departementet.

Høj arkitektonisk kvalitet

Forvaltningen konkluderer dog, at projektet vil "bidrage med boliger af høj arkitektonisk kvalitet, som kommer området og beboerne til gode. Selvom projektet inddrager en yndet fjeldkam med høj rekreativ værdi, vil der med videreførelsen af kyststien opnås en mere sammenhængende by, hvor rekreative aktiviteter langs vandet vil være tilgængelig for flere."

Forvaltningen oplister en række forbehold, der bør imødekommes i det videre arbejde med projektet, herunder at en kyststi skal anlægges i området som et ufravigeligt krav, og at det skal undersøges om der kan etableres en arbejdsvej fra Nuukullak for at aflaste trafikken og beboerne på Niels Hammekenip Aqqutaa i anlægsfasen.

Stormvarsel for Tasiilaq
DMI har udsendt et kategori 2 stormvarsel for Tasiilaq, gældende fra den 6. marts 2024 kl. 09.00 til den 7. marts 2024 kl. 01.00. Stormen vil have vindhastigheder på 25-27 m/s fra nordøst, med...
Vellykket Snow Fest fejrede kreativiteten
Med en imponerende blanding af sne, musik og fællesskab blev årets Snow Fest i Nuuk afsluttet i weekenden. Mens den officielle vinder blev kåret, deltog de besøgende også aktivt i begivenheden, og...
Powered by Labrador CMS