Professor om forvaltningsrevision: - Den værste jeg nogensinde har læst

Det er grelheden og mængden af kritik, der vækker opsigt i en forvaltningsrevision af boligområdet i Kommuneqarfik Sermersooq. Derudover nævnes der episoder, som kan være bedrageri, siger professor.

- Jeg har læst i hundredvis af revisionsrapporter, og det her er det værste, jeg har læst, siger Per Nikolaj Bukh.

Kommuneqarfik Sermersooq har fået gennemført en revision af forvaltningen af kommunens boligområde, og den offentliggjorte rapport oplister en lang række kritikpunkter.

Sermitsiaq.AG har forelagt rapporten for professor ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, der forsker i økonomistyring og offentlig ledelse.

Han mener, at antallet af kritikpunkter mod kommunen er overvældende:

- Jeg har læst i hundredvis af revisionsrapporter, og det her er den værste, jeg nogensinde har læst, siger Per Nikolaj Bukh.

- Det er mængden og grelheden af de mange kommentarer.

Hvor skal man begynde?

- Jeg ved ikke, hvor man skal begynde henne. Det er til at blive forpustet af, hvordan kommunen kan få bragt tingene i orden, siger han videre.

Som Sermitsiaq.AG har kunnet fortælle de seneste dage, pointerer revisionen blandt andet, at visse private investorer har indgået "usædvanligt gunstige" aftaler med kommunen. Aftalerne har ikke været sendt i udbud, og der er muligvis ydet offentlige lån til byggeprojekterne i strid med reglerne.

Rapporten kritiserer også en række forhold i byudviklingsselskabet NCD, samt at kommunen i en række tilfælde er på kant med kommunalfuldmagten.

Per Nikolaj Bukh forklarer, at det revisionen overordnet har gjort er at kigge på om kommunen eksempelvis har opført sig økonomiske fornuftigt, om ressourcer er blevet anvendt effektivt og om der er taget hensigtsmæssige ledelsesbeslutninger.

Det skal I simpelthen se på

Og det viser rapporten, at det ikke er tilfældet på en række centrale områder i forvaltningen.

Derudover er der også alvorlige episoder nævnt i materialet, som bør påkalde sig politikernes opmærksomhed.

Det gælder blandt andet sagen, hvor en tidligere direktør i kommunen har omgjort en beslutning truffet i forvaltningen om en arealtildeling til en bygherre. Beslutningen kom bygherren til gavn og er ikke begrundet i notater. Samme bygherre har også fået dispensation fra lokalplanen til at bygge højere huse end tilladt.

- Det her kan være bedrageri. Det er ikke blevet undersøgt, for det er revisor ikke blevet bedt om, men det at episoden nævnes, er revisors måde at sige: Det skal I simpelthen se på.

Serveretten ligger hos tilsynsmyndigheden

- Episoden i sig selv er en overtrædelse af krav til skriftlighed i forvaltningen. Der skal ligge en begrundelse for en beslutning, og når der ikke ligger noget journaliseret, ved man ikke, om der er en begrundelse, siger Per Nikolaj Bukh.

Ifølge professoren kan politikerne vælge at få sagen undersøgt af en advokat.

- Det er en afgrænset opgave, som en advokat bør kunne påtage sig, siger Per Nikolaj Bukh.

Professoren vurderer, at situationen kan blive svær at komme til bunds i for kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

- Nu ligger serveretten hos tilsynsmyndigheden. Kommunalpolitikerne må sætte deres lid til, at kommunen sammen med Selvstyret kan få rettet op på tingene, siger han.

Powered by Labrador CMS