Professor efter ny klimaaftale: Vi har kurs mod markant temperaturstigning

Lande vil holde temperaturstigning under 2,0 grader. Men kloden ser ud til at blive markant varmere.

Det gør en stor forskel, om temperaturen stiger med 1,5 eller 2,0 grader. Det kan blandt andet betyde forskellen på, om havet i Arktis bliver isfrit en gang per århundrede eller en gang hvert årti. På billedet ses Hans Ø også kaldet Tartupaluk mellem Canada og Grønland. (Arkivfoto).

Aftalen på årets internationale klimatopmøde, COP27, ser ikke ud til at kunne indfri hverken målet om maksimalt 1,5 eller 2,0 graders temperaturstigning i 2100.

Det er vurderingen fra Sebastian Mernild, der er professor i klimaforandringer og glaciologi samt leder af Syddansk Universitets klimacenter, SDU Climate Cluster.

- Vi skal have reduceret markant for at holde temperaturstigningen under 1,5 og 2,0 grader, som der er lagt op til i Parisaftalen. Jeg ser ikke, at udmeldingerne på COP27 i Egypten indfrier den målsætning.

Klimaaftalen fra COP 27

Helt centralt i aftalen er, at de knap 200 lande er blevet enige om at etablere en særlig fond.

Den indebærer, at rige lande skal hjælpe ulande økonomisk med at håndtere klimarelaterede tab og skader, som for eksempel tørke, oversvømmelser og højere vandstande er årsag til.

Derudover bevarer den formuleringer om fossile brændsler fra aftalen fra sidste års klimatopmøde, COP26.

Aftalen lægger fortsat op til at skrue ned for gamle kulkraftværker og udfase ineffektive subsidier til fossile brændsler.

Ved dette års klimamøde gentages det, at konsekvenserne af klimaforandringerne vil være langt mindre ved global opvarmning på 1,5 grader sammenlignet med 2,0 grader. Derfor bør man stræbe efter 1,5 grader, hedder det.

Kilde: Ritzau

- Som det ser ud nu, vil klodens middeltemperatur blive markant varmere og formentlig et sted mellem 2,6 og 2,8 graders temperaturstigning ud mod 2100, siger han.

Parisaftalen blev indgået på det internationale klimatopmøde i 2015.

Her blev stats- og regeringsledere enige om at arbejde for at begrænse opvarmningen af kloden. Målet er, at temperaturen i 2100 ikke skal være steget mere end 1,5-2 grader sammenlignet med niveauet før industrialiseringen.

Jorden er allerede i dag 1,1 grad varmere end i 1880.

Målet om at holde temperaturstigningen under 1,5 grader kan vi godt vinke farvel til, mener Mernild. Det gælder, uanset hvad der gøres nu.

- Det når vi formentlig inden for ti års tid.

- Vi skulle faktisk have reduceret for adskillige årtier siden, og med den langsommelighed, der er politisk, vil vi formentlig se temperaturstigninger, der går på den anden side af 2,0 grader, siger klimaprofessoren.

Dermed ser verden heller ikke ud til at nå Parisaftalens barre på 2,0 grader.

Vurderinger fra FN's klimapanel viser, at grænsen formentlig krydses i slutningen af 2040'erne.

- For at undgå det skal vi dels reducere langt mere, end vi har gjort til dato. Vi skal også blive bedre til at fange og lagre kulstof fra atmosfæren.

- Så vi er nok lidt sent på den, siger Sebastian Mernild.

Han kalder det "meget, meget svært" at holde temperaturstigningen under 2,0 grader.

Selv om det kan virke af lidt med en temperaturstigning på 2,0 grader mod 1,5 grader, gør den halve grad en stor forskel.

Blandt andet kan nævnes en højere havstigning, at havet i Arktis bliver isfrit hvert årti i stedet for hvert århundrede, ligesom det rammer levesteder for mange insekter, planter og hvirveldyr.

Klodens hedeslag vil også ændre vejret.

- Fremadrettet ser vi dels et varmere klima, et vådere klima og et mere ekstremt klima, siger Sebastian Mernild.

Powered by Labrador CMS