Problemer med fraværende politikere: Risikerer mindre i vederlag

Politikere i Kommune Kujalleq har flere gange valgt at udeblive fra særligt fagudvalgsmøder, hvilket er til gene for den politiske og administrative proces.

Ved ikke lovligt forfald reduceres medlemmets vederlag forholdsmæssigt.

Frustrationen over at have forberedt sig grundigt og afsat tid i kalenderen til et vigtigt møde, for at blive skuffet over manglende fremmøde fra andre deltagere.

Det er en velkendt virkelighed for politikere i Kommune Kujalleq.

Fravær fra særligt fagudvalgsmøder har i flere tilfælde medført, at der ikke har været tilstrækkeligt mange medlemmer tilstede til at vre beslutningsdygtige, hvilket i flere tilfælde medfører, at møder må udskydes til gene for den politiske og administrative proces.

Det fremgår af en sagsfremstilling, som kommunalbestyrelsen skal forholde sig til.

Reducering af vederlag

Administrationen har ifølge sagsfremstillingen udarbejdet en vejledning, der skal præcisere, hvornår der er tale om lovligt fravær, og hvornår det kan blive aktuelt med reducering af vederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen.

- Det er en naturlig følge af mødepligten, at medlemmet så vidt muligt skal undgå at komme i en situation, hvor den pågældende er forhindret i at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen eller et udvalg under kommunalbestyrelsen.

Ved lovligt fravær bevares alle medlemmets vederlag i forbindelse med vedkommendes kommunalpolitiske arbejde.

Lovligt fravær ser således ud:

  • Sygdom, graviditet, barsel, adoption eller varetagelse af andet offentligt hverv eller forretninger.
  • Hindringer, der skyldes ansættelsesforhold eller afholdelse af ferie.
  • Når det er nødvendigt for et medlem, der er selvstændig erhvervsdrivende, at udeblive fra et møde for at undgå alvorlig ulempe eller tab.

Ved ikke lovligt fravær reduceres medlemmets vederlag forholdsmæssigt. Tilbagebetaling af for meget udbetalt vederlag kan ved afdragsordning fordeles over maksimalt tre måneder.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til sagsfremstillingen på onsdag, hvor der afholdes møde i Qaqortoq Byrådssal - det kræver selvfølgelig, politikerne dukker op.

Powered by Labrador CMS