Politiklagemyndighed tager til Grønland til første 'udrykningssag'

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har fået sin første såkaldte udrykningssag i Grønland og skal undersøge et dødsfald i Tasiilaq. Myndigheden skal dog også varetage en række andre sager - blandt andet klager over politiet, fortæller chefkonsulent.

Udover udrykningssagerne behandler DUP også klager over politiets adfærd samt anmeldelser om strafbart forhold begået af politipersonale i tjeneste.

Lørdag døde en ung kvinde i Tasiilaq. Da det skete, mens politiet var til stede, skal hændelsen efterforskes af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Politiklagemyndigheden kan af hensyn til efterforskningen ikke kommentere den konkrete sag.

Chefkonsulent i DUP Christel Stigaard fortæller dog til Sermitsiaq.AG, at det er den første sag af denne type, som DUP rykker ud til i Grønland.

- Vi kommer derop rent fysisk og laver vores undersøgelser deroppe, siger Christel Stigaard og fortsætter:

- Så laver vi en redegørelse om det, der er fremkommet i undersøgelsen, og redegørelsen bliver sendt til statsadvokaten, som beslutter om der noget at komme efter, eller om der ikke er.

Efterforskning skal iværksættes ved dødsfald

DUP fik per 1. januar i år kompetence til også at arbejde i Grønlands politikreds, og det betyder, at myndigheden skal undersøge sager, hvor personer er afgået ved døden i politiets varetægt. Den type sager betegnes udrykningssager, forklarer Christel Stigaard:

- I udrykningssager skal vi iværksætte efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller når de har været i varetægt. Det er uanset, om der er en formodning om strafbart forhold, siger hun.

Udover udrykningssagerne behandler DUP også klager over politiets adfærd samt anmeldelser om strafbart forhold begået af politipersonale i tjeneste:

- Det vil sige, hvis man er utilfreds med måden, hvorpå politiet har opført sig på, kan man indgive en adfærdsklage til DUP. Det kan eksempelvis være i tilfælde, hvor man synes politiet har anvendt for meget magt i en situation, eller hvis politiet har talt dårligt til en, men også i tilfælde af anden ukorrekt adfærd. Så vil det høre under vores kompetence, siger Christel Stigaard og fortsætter:

Tager sig også anmeldelser af politipersonale

- Desuden har vi fået kompetencen til at behandle anmeldelser om strafbart forhold begået af politipersonale i tjeneste. Det vil kunne være sager, som alle andre vil kunne blive anmeldt for. Eksempelvis overtrædelse af færdselsloven, kriminalloven eller lov om euforiserende stoffer.

- Så er det os, der har kompetencen, når der er en formodning om, at der er begået et strafbart forhold af politipersonale i tjenesten.

Både klager over politiets adfærd og anmeldelser af politiet kan blandt andet ske via DUPs hjemmeside. Herefter vil myndigheden screene henvendelserne og vurdere, hvad der videre skal ske.

Powered by Labrador CMS