Politikere tilfører yderlige fem millioner kroner til færdiggørelsen af ATV-spor

Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia har godkendt en tillægsbevilling på yderligere 5,3 millioner kroner til renovation af det efterhånden længe ventede ATV-spor, som på baggrund af godkendelsen, forventes at være klar næste år.

Færdiggørelsen af ATV-sporet i Qeqqata Kommunia beløber sig til 20,7 millioner kroner. Derfor har kommunalbestyrelsen torsdag godkendt en tillægsbevilling på yderligere 5,3 millioner kroner, så pengene passer, når den sidste del af sporet mellem Kangerluarsuk Tulleq og Kangerlussuaq på 16 kilometer skal renoveres.

Godkendelsen betyder, at det storstilede vejprojekt forventes at være færdigt næste år, og det vækker glæde hos Gideon Lyberth, der er viceborgmester i Qeqqata Kommunia:

- Jeg er glad for, at borgerne, som har ventet længe på færdiggørelsen, nu kan forvente den færdiggjort næste år i 2024, siger han og oplyser, at renoveringen igangsættes denne sommer.

- Borgere får mulighed for at komme nemt til naturen, og turisterne får mulighed for et anderledes og spændende tilbud. Jeg er meget fortrøstningsfuld, tilføjer Lyberth.

Smeltevand og spilrester

Færdiggørelsen er dyrere end først antaget. Det skyldes, at det med henblik på erhvervsudvikling og sikker vandforsyning ifølge administrationen vil være hensigtsmæssigt at anlægge en ATV-vej ved vandsøen og en afværgegrøft for at lede eventuelt spild uden om vandsøen.

Ifølge referatet fra dagsordenen er grusvejen opbygget på en flere meter høj vejkasse med ensidet hældning ned mod afværgegrøften.

Det lyder videre, at den høje vejkasse er nødvendig for at give afværgegrøften tilstrækkelig hældning ned til elven mod Ulkebugten, så smeltevand og eventuelle spildrester fra køretøjer kan ledes uden om vandsøen.

Krav til beskyttelse

VVM- godkendelsen indeholder et krav, om at der ikke må udføres sprængningsarbejde nær vandsøen, og derfor bliver vejkassen til på baggrund af tilkørte sprængsten. Der skal i øvrigt etableres en olietæt membran under vej og afværgegrøft, forklarer borgmester Malik Berthelsen:

- Forskellige krav for beskyttelsen af vandsøen gør anlæggelsen dyrere, og selvfølgelig er ikke forurenet vand vores interesse, derfor kan vi ikke komme udenom dyrere anlæggelse.

Det er BJ Entreprise, der står for anlægsarbejdet og færdiggørelsen.

Powered by Labrador CMS