Politiker: Tilflytteres stemmeret bør begrænses

Siumuts Doris J. Jensen mener, at tilflyttere skal have bopæl i Grønland i to år, før de må stemme til inatsisartutvalg. Naalakkersuisut ønsker ikke at begrænse statsborgere yderligere end de 6 måneder, som det er tilfældet i dag. - De skal være med til at udvikle samfundet på lige fod med resten af befolkningen, lyder det fra Naalakkersuisut.

Tilflyttende medstatsborgere bør bo i Grønland i to år, inden de får lov at stemme ved Inatsisartut-valg, lyder det fra Doris J. Jensen på vegne af Siumut.

Torsdag skal Inatsisartut ifølge planen diskutere et forslag om, hvorvidt tilflyttende danske statsborgere skal have begrænset deres stemmeret - også kaldet valgret - til Inatsisartut.

Det er politisk ordfører for Siumut, Doris J. Jensen, der har fået optaget en såkaldt forespørgselsdebat på efterårssamlingen om emnet.

Hun henviser til loven om valg til Inatsisartut, der betyder, at enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse kan stemme til inatsisartutvalg.

Det sætter politikeren spørgsmålstegn ved:

- Kender intet til kulturen eller grønlandsk politik

- Ifølge denne lov kan udefrakommende, der flytter til Grønland, stemme ved et valg efter kun et halvt år, selvom de intet kender til den grønlandske kultur eller har fulgt med i grønlandsk politik.

- Vi mener, det er rimeligt, at kravet til fast bopæl ændres til 2 år, skriver Doris J. Jensen i sin begrundelse for debatten.

Og det er ikke et nyt synspunkt fra Siumut. Partiet stod i 2017 bag en lignende forespørgselsdebat, hvor partiet lagde op til en karensperiode på to eller syv år.

Naalakkersuisut støtter dog ikke idéen om at ændre reglerne. Det fremgår af et svarnotat fra Doris J. Jensens partifælle naalakkersuisoq for sociale anliggender, arbejdsmarked og indenrigsanliggender, Jess Svane (S).

Svane: Nogle vil finde det udemokratisk

I notatet henviser Svane til, at nogle vil finde det udemokratisk, hvis statsborgere, der flytter til Grønland, først kan stemme efter to års ophold i landet.

- Særligt når personerne i samme periode arbejder og betaler skat i Grønland. De skal følge grønlandsk lovgivning, og at det vil være naturligt at de er med til at bestemme sammensætningen af Inatsisartut, skriver Jess Svane og fortsætter:

- Andre vil mene at det kun er naturligt at beskytte befolkningens interesser, når vi er så få fastboende i landet, og udefrakommende derved ikke skal have for hurtig indflydelse på landets udvikling.

Naalakkersuisoq understreger, at man ser frem til at høre argumenterne for og imod stramning af reglerne, men at naalakkersuisut ikke ønsker at begrænse statsborgere yderligere end de 6 måneder:

Kan stride mod konvention

- Da de skal være med til at udvikle samfundet på lige fod med resten af befolkningen, skriver Jess Svane.

Naalakkersuisoq henviser desuden til en betænkning fra Lovudvalget, hvor udvalget peger på problemer i forhold til den foreslåede stramning:

“Indførelse af en retstilstand, hvor medstatsborgere, som er tilflyttet fra andre dele af rigsfællesskabet, først efter 2 eller 5 år opnår stemme- og opstillingsret til Inatsisartut, må antagelig anses at stride mod Grønlands internationale forpligtelser i medfør af FN' s konvention om borgerlige og politiske rettigheder.”

Debatten er sat på dagsorden til torsdagens møde i Inatsisartut.

Powered by Labrador CMS