Politiet advarer mod ulovlige elcykler: Skal leve op til knallert-krav

I Grønland skal elcykler leve op til samme krav som knallerter, og derfor kan de være ulovlige, og ejeren risikerer bøde eller konfiskation, lyder det fra politiet.

Politidirektør Bjørn Tegner Bay udtrykker forståelse for, at cyklister er ærgerlige over ikke at kunne bruge deres elcykler på færdselslovens område men siger også, at politiet naturligvis må håndhæve reglerne.

Grønland har ikke en særskilt regulering af elcykler, og det betyder, at myndighederne må vurdere dem efter samme regelsæt som knallerter.

I praksis betyder det, at mange elcykler er ulovlige.

Det oplyser Grønlands Politi, der i en pressemeddelelse skriver, at i takt med at elcykler er blevet mere populære, er politiet blevet opmærksomme på, at mange elcykler ikke lever op til lovgivningen.

Færdselslovens område

Reglerne i færdselslovgivningen gælder inden for færdselslovens område, hvilket omfatter veje, pladser og andre områder, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.

Det vil med andre ord sige, at reglerne gælder både bebyggede områder og eksempelvis stier og slædeveje i naturen.

Eldrevne løbehjul, segways, segboard og u-runner er underlagt samme lovgivning, og da de slet ikke vurderes til at kunne leve op til kravene, er de i alle tilfælde ulovlige at benytte på færdselslovens område i Grønland.

Kilde: Grønlands Politi

Politiet har været i dialog med Færdselsstyrelsen om problemet, og Færdselsstyrelsen har konkluderet, at reglerne ikke kan tolkes anderledes end, at elcykler skal følge reglerne for knallerter.

Politidirektør: Vil have fokus på elcykler

- Grønlands Politi opfordrer derfor alle ejere af elcykler til at undersøge, om deres elcykler lever op til de krav, der fremgår af udstyrsbekendtgørelsen. Kører man på en elcykel, der ikke lever op til bekendtgørelsens krav, kan man få en bøde, og elcyklen risikerer at blive beslaglagt og konfiskeret, skriver politiet.

Politidirektør Bjørn Tegner Bay udtrykker forståelse for, at cyklister er ærgerlige over ikke at kunne bruge deres elcykler på færdselslovens område:

- Loven kan dog ikke tolkes anderledes, og det skal vi som politi naturligvis håndhæve. Derfor vil vi i den kommende tid have fokus på, at der ikke benyttes elcykler i strid med loven, lyder det fra politidirektøren.

Lovgivning kan revideres efter ønske fra Naalakkersuisut

Ifølge politiet har Færdselsstyrelsen oplyst, at man meget gerne ser på muligheden for at revidere lovgivningen, så brug af visse elcykler lovliggøres, hvis Naalakkersuisut ønsker det.

Grønlands Politi uddyber overfor Sermitsiaq.AG, at den grønlandske færdselslov adskiller sig fra den danske ved, at elcykler ikke er særskilt reguleret, og derfor er det kun muligt at anse elcykler for knallerter i udstyrsmæssig forstand.

De krav, som knallerter og elcykler ifølge politiet skal opfylde fremgår af bekendtgørelse nr. 141 om køretøjers indretning (udstyrsbekendtgørelsen), som blev udstedt i 1979.

Af den fremgår, at en knallert – og dermed også elcykler – skal:

  • være typegodkendt af Transportministeriet
  • have en forlygte, som kan oplyse vejbanen mindst 30 meter foran køretøjet
  • have synlig, rød baglygte og rød bagrefleks, som skal være anbragt i passende højde over vejbanen og så tæt ved køretøjets yderste kanter
  • have et klart lydende, entonet signalhorn eller klokke
  • have et styreapparat, som er solidt fastgjort til forgaflen, og som den let kan styres med
  • have en driftsbremse, der ved enhver hastighed og alle belastningsforhold kan bremse på sikker, hurtig og virksom måde. Driftsbremsen skal være opdelt, så baghjulsbremsen betjenes med en pedal på køretøjets højre side og forhjulsbremsen med et håndgreb på styrets højre side. Driftsbremsens virkning skal i øvrigt være fordelt symmetrisk i forhold til køretøjets længdeakse.
  • have hjulophæng og fjedre, som skal være solidt udført og forsvarligt fastgjort. Der må ikke på grund af brud eller slid m.v. forekomme væsentligt slør i hjulophænget som helhed eller i dets enkelte dele.
  • være forsynet med luftgummiringe på alle hjul, hvor dæk, fælge og hjullejer mv. skal være ubeskadigede, og dækket skal i hovedmønstret overalt på slidbanen have mønsterdybde på mindst 1 mm. Yderligere skal alle hjul være forsynet med skærme.
Powered by Labrador CMS