Politidirektør: Mangel på kommunefogeder er en udfordring

Ni bygder står uden kommunefoged, og det er en udfordring, da kommunefogedernes tilstedeværelse er værdifuld og tryghedsskabende, siger politidirektør, der understreger, at politiet arbejder med både rekruttering og fastholdelse af kommunefogederne.

- Selvom jeg ikke har kendskab til konkrete episoder, hvor en manglende kommunefoged eksempelvis har betydet en forværring af situationen, eller at vi er gået glip af efterforskningsmuligheder, så er kommunefogedernes tilstedeværelse utroligt værdifuldt for befolkningens tryghedsfølelse, udtaler politidirektør Bjørn Tegner Bay.

I øjeblikket står ni bygder helt uden kommunefoged, og dertil kommer et antal bygder, hvor der eksempelvis kun er ansat en enkelt kommunefoged, selvom normeringen er to.

Ifølge politidirektør Bjørn Tegner Bay holder politiet et vågent øje med situationen, og han kalder det en udfordring, når der mangler kommunefogeder i en bygd. Han har dog ikke kendskab til, at det skulle have haft konsekvenser:

- Det er naturligvis en udfordring for både befolkningen og for politiet, at der er bygder uden kommunefoged.

Værdifulde og tryghedsskabende

- Selvom jeg ikke har kendskab til konkrete episoder, hvor en manglende kommunefoged eksempelvis har betydet en forværring af situationen, eller at vi er gået glip af efterforskningsmuligheder, så er kommunefogedernes tilstedeværelse utroligt værdifuldt for befolkningens tryghedsfølelse, ligesom kommunefogederne besidder et meget værdifuldt lokalkendskab, som vi benytter i efterforskningsarbejdet, lyder det fra politidirektøren i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Det er folketingsmedlem Aaja Chemnitz (IA), der har sat fokus på problemet med de manglende kommunefogeder. Hun mener, at der politisk må sikres flere penge til rekruttering og ikke mindst lønforhøjelser til kommunefogederne.

Vederlag blev forbedret

Bjørn Tegner Bay fortæller, at politiet foretager jævnlige besøg i bygderne for at rekruttere:

- (..) hvor vi forsøger at gøre borgere med de rette kompetencer interesserede i det tillidshverv, det er at være kommunefoged. Derudover har vi for få år siden sammen med Justitsministeriet og Rigspolitiet sikret, rådighedsvederlaget blev betydeligt forbedret, skriver han,

Politidirektøren siger, at der også foregår et stort arbejde for at fastholde de kommunefogeder man allerede har i folden:

Fokus på uddannelse og udrustning

- Dette gør vi bl.a. ved at sikre løbende supervisionssamtaler mellem politifolk og kommunefogeder under besøg i bygderne, at sikre at kommunefogederne har den rette uddannelse og udrustning til at kunne udføre deres opgaver, samt at kommunefogederne på lige fod med fuldtidsansatte medarbejdere modtager psykologiske støttetiltag i forbindelse med voldsomme hændelser – eksempelvis psykologiske debriefinger og egentlig behandling.

- Jeg forventer mig desuden rigtigt meget af det nye radiosystem, vi er i færd med at anskaffe til politikredsen, der bl.a. vil muliggøre direkte radiokontakt mellem en kommunefoged og vagtcentralen.

Powered by Labrador CMS