Personindkomster: Vi tjener flere penge overalt i landet

Borgere tjener mere i gennemsnit over hele landet, viser dugfriske tal fra Grønlands Statistik. Det går den forkerte vej for Qaanaaq, hvor der er en lille nedgang i personindkomsterne.

Indkomststigningen var højest i Qeqqata Kommunia, hvor borgerne oplevede et gennemsnitligt løft på 5,7 procent. Adskilt er det Maniitsoq der har oplevet en stigning på 6,2 procent mens Sisimiut har oplevet en stigning på 5,5 procents stigning i personindkomsterne.

Måske er der borgere der oplever at de ikke har flere penge mellem hænderne, det kan skyldes at forbrugerpriserne troligt følger lønudviklingen, når det går den positive retning mens priserne ikke tilsvarende sænkes ved faldende personindkomster.

Men de nyeste tal fra Grønlands Statistik viser, at borgere overalt i landet, undtagen i Qaanaaq, oplever en stigning i den gennemsnitslige personindkomst.

Her vises fremgangen for personindkomster i de forskellige distrikter, kun Qaanaaq oplever tilbagegang

Det var borgerne i Qeqertarsuaq der i 2022 oplevede størst fremgang, her tjente borgerne i gennemsnit 18.000 kr. mere om året end i 2021 svarende til en stigning på 8,5 procent. I kroner betyder det en stigning fra en gennemsnitslig personindkomst på 213.000 kroner i 2021 til 231.000 kroner i 2022.

Dernæst er det borgerne i Nanortalik der har oplevet næststørste indkomstfremgang, her tjente borgerne 7,2 procent mere i gennemsnittet i forhold til 2021.

Men det højeste indkomstniveau findes stadig i Nuuk distrikt, hvor den gennemsnitlige årlige indkomst før skat pr. person steg med 2,7 procent i 2022 til 351.000 kroner

Qeqqata klarer sig godt

Ifølge de nye tal, er stigningen af årlig personindkomster højest i Qeqqata Kommunia.

Her er de gennemsnitslige personindkomster fordelt i kommunerne.

Den gennemsnitlige personlige indkomst pr. år i hele landet steg med ca. 10.000 kroner i 2022 svarende til en stigning på 3,9 procent.

Indkomststigningen var højest i Qeqqata Kommunia, hvor borgerne oplevede et gennemsnitligt løft på 5,7 procent. Også i Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia var der en pæn stigning på henholdsvis 4,0 og 4,9 procent.

Det forhold, at landets rigeste kommune, Kommuneqarfik Sermersooq er placeret som nr. 4 ud af landets fem kommuner i forhold til personindkomststigningen er interessant i forhold til de politiske ønsker om mere ligelig fordeling imellem kommunerne af de indkomstgivende aktiviteter. Om det er ved at slå igennem eller om der er andre faktorer der gør sig gældende, kan ikke læses ud af de nye tal.

Samlet set, ser det ud til, at borgerne i Qeqqata Kommunia er dem, der har fået mest ud af den gunstige udvikling i årlige personindkomster, stærkt efterfulgt af Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia.

Powered by Labrador CMS