SERMERSOOQ

Personalenormering skal lempes

En lov fra 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen er for firkantet i forhold til de udviklingsprojekter, som Kommuneqarfik Sermersooq har gang i. Det er baggrunden for, at kommunen vil have loven lempet i et frikommuneforsøg.

Kommuneqarfik Sermersooq vil ansøge Selvstyret om at få lempet en særlig lov under frikommuneforsøgs-ordningen. Det besluttede kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq på sit seneste møde den 12. marts.

Det er kravet til personalenormering, som kommunen vil have lempet. I dag skal personalenormeringen i kommunale daginstitutioner være på minimum 1 pædagog, 1 pædagogisk udannet og 1 medhjælper. Praktikanter og støttepersoner medregnes ikke i normeringen.

- Hvis der var mulighed for at dispensere fra, at den ene SKAL være pædagog, så vil vi kunne ansætte en lærer som ”Pædagog”. Det kunne være en fordel i arbejdet med at gøre de ældste børn i børnehaven skoleparate. Hvis vi sætter fokus på de ældste børn i det sidste børnehaveår i en stue med både pædagogisk personale og en læreruddannet, så vil vi kunne få børn, hvor faglig indlæring ikke ligger dem fjernt, lyder det i begrundelsen.

Inddrag også folskeskoleloven

I oplægget fremgår det også, at Selvstyret bør medinddrage folkeskoleloven, hvis man vil tillade justeringen i en kommende lovgivning for frikommuner.

- Så kan vi på sigt arbejde mere fleksibelt inden for denne lovgivning, fx omkring de elever, som har brug for alternativ undervisning end den traditionelle (og lovbundne) for at – trods alt – give dem nogle kompetencer, som de kan bruge i erhvervslivet, når/hvis de dropper ud af skolen i utide. Fx kurser i førstehjælp, hygiejne eller andre, som kan bruge som ufaglært i kantiner, daginstitutioner med mere, fremgår det af oplægget, der tilkendegiver, at netop folkeskole-delen, ikke står “lige først for den næste stykke tid”.

Forslaget om at lempe pesonalenormeringen er et af fire forslag, som Kommuneqarfik Sermersooq vil ansøge Selvstyret om i forhold til frikommuneforsøg.

De øvrige forslag er:

  • Sagsbehandling i et velfungerende IT-system
  • Større værktøjskasse i beskæftigelsesindsatsen
  • Heimablídni i Østgrønland
Powered by Labrador CMS