Personalemangel: Patienter opholder sig på alderdomshjem

I Qaanaaq har kommunen og sundhedsvæsenet indgået et samarbejde, så sundhedsvæsenets patienter kan opholde sig på kommunens alderdomshjem hele døgnet. Ifølge naalakkersuisoq betyder samarbejdet, at faciliteter og personaleressourcer deles med stor gensidig gevinst.

For at løse problemer med personalemangel opholder sundhedsvæsenets patienter sig på alderdomshjemmet i Qaanaaq.

Er det passende at bruge alderdomshjemmet i Qaanaaq som en slags sygehus for patienter i sundhedsvæsenet?

Det er IA´s Mikivsuk Thomassen langt fra overbevist om:

- Det er ikke passende, at konsultationen foregår i alderdomshjemmet døgnet rundt. Det er ikke betryggende for beboerne. Der sker indlæggelse, som ikke kan forsvares i forhold til de ansatte i alderdomshjemmet, og dette kan ikke accepteres, skriver politikeren som begrundelse for en række kritiske spørgsmål til Naalakkersuisut om sagen.

Sundhedsvæsenets patienter er endt på alderdomshjemmet som følge af en aftale fra 2020 mellem Sundhedsvæsenet og Avannaata Kommunia. Aftalen er indgået for blandt andet at løse begge parters store rekrutteringsproblemer i Qaanaaq.

Naalakkersuisoq: Ressourcer deles med stor gevinst

Og aftalen giver god mening, lyder det fra naalakkersuisoq for sundhed, Mimi Karlsen (IA) i hendes svar:

- Sundhedscentret og kommunens alderdomshjem ligger meget tæt placeret, hvilket betyder, at faciliteter og personaleressourcer kan deles med stor gensidig gevinst.

- Der er blandt andet mulighed for, at borgere og patienter kan tilbydes forbedrede fysiske rammer, og at medarbejderne vil have flere kollegaer at sparre med, skriver Mimi Karlsen til Mikivsuk Thomassen.

Naalakkersuisoq forklarer om arrangementet, at personalet i Qaanaaq Sundhedscenter tilser patienterne om dagen, og personalet på alderdomshjemmet tilser patienterne aften og nat.

Villig til at 'genbesøge aftalen'

- Personalet på alderdomshjemmet har telefonnummeret på det personale fra Sundhedscentret Qaanaaq, der er på vagt den pågældende aften. Patienterne vil således altid kunne blive tilset af personale fra Sundhedscentret - også efter kl. 16.

- Sundhedsvæsenet oplyser, at aftalen sikrer et godt samarbejde om borgerne, skriver Mimi Karlsen.

Hun peger desuden på, at der i aftalen er skitseret yderligere områder, hvor kommune og sundhedsvæsen kan samarbejde, og som vil kunne gavne begge parter.

Mangel på personale i sundhedsvæsenet har været problem gennem adskillige år og giver jævnligt anledning til politisk debat.

Mimi Karlsen oplyser til slut, at Naalakkersuisut er villig til at kigge på aftalen i samarbejde med borgmesteren i Avannaata Kommunia.

Powered by Labrador CMS