Pele: Vil USA hjælpe os til frihed fra Danmark?

Pele Broberg foreslår, at man skal indlede en dialog med USA om, hvad supermagten vil gøre for et uafhængigt Grønland

Kan den stigende amerikanske interesse for Grønland hjælpe på vejen mod uafhængighed? Det mener Partii Naleraqs Pele Broberg, der opfordrer til en debat om spørgsmålet i kølvandet på Donald Trumps planer om at købe Grønland.

Det er næste overflødigt at nævne, at Pele Broberg i lighed med stort set alle andre afviser købsplanerne og ser dem som et tegn på en kolonialistisk tankegang.

Men Naleraq-politikeren har bidt mærke i en anden del af Donald Trumps udmelding, nemlig viljen til at overtage bloktilskuddet.

- USA er villige til at understøtte vores økonomi med i udgangspunktet fire milliarder om året. Dermed står befolkningen nu over for en skillevej for første gang. Vi har nu et reelt alternativ til det danske bloktilskud, siger Pele Broberg.

- USA gør i forvejen, hvad de vil

Han er ganske klar over, at en sådan mulig vilje ikke bunder i et ønske til at hjælpe Grønland, men i USA’s klare egne interesser.

- Det handler naturligvis om Grønland geostrategiske position, og det skal vi benytte os af i en direkte forhandling med USA.

Han mener, at et uafhængigt Grønland kan få to ting ud af denne situation: Dels at USA har ansvaret for Grønlands militære sikkerhed og dels kontante økonomiske gevinster.

- Det er i forvejen USA, der i realiteten beskytter Grønland og ikke Danmark. Det kan de fortsat gøre, når vi bliver uafhængige. Og så kan de støtte os med fire milliarder, for at få lov til drive baser i Grønland.

- Tror du ikke USA vil kræve mere end retten til at anlægge baser, hvis de betaler fire milliarder?

- Der vil helt givet være nogle krav. For eksempel ved vi, at de på centrale områder ikke ønsker et kinesiske engagement i Grønland. Men det må en eventuel forhandling vise. Først må vi dog diskutere, hvad befolkningen vil.

- Har du en smertegrænse for, hvor meget amerikanske indflydelse i Grønland, du vil tolerere?

- Jeg har ikke som udgangspunkt nogen smertegrænse. For mig handler det om, at vi ser realiteterne i øjne og erkender, at det i forvejen er USA, der bestemmer. I realiteten kan USA gøre, hvad de vil og vi har jo set, at Danmark ikke kan beskyttet os mod det.

Danmark ikke bedre end USA

- Hvis du tager imod fire milliarder fra USA, bytter du så ikke blot en afhængighed af Danmark ud med en fuldstændig tilsvarende afhængighed af USA.?

- Jeg kan ikke se, at Danmark er bedre for os end USA. Et selvstændigt Grønland vil naturligvis være afhængig af andre lande, det er sådan verden fungerer i dag. Men forskellen vil være, at vi bestemmer over eget land og vi kan føre vores egen udenrigspolitik.

Konkret foreslår Pele Broberg, at Grønland skal indlede en direkte dialog med USA om, hvilke krav og behov man har i relation til et selvstændigt Grønland. Dialogen skal omfatte spørgsmål om, hvad USA er indstillet på at yde for at sikre den forsvarsmæssige og økonomiske stabilitet af Grønland. Derudover skal man indgå i en dialog med den danske regering om at aktivere selvstyrelovens bestemmelse om, at Grønland kan erklære sig selvstændigt.

- Det spørgsmål som vi skal have afdækket er, om USA er villig til at hjælpe os til frihed fra Danmark, lyder Pele Brobergs oplæg til debat.

Powered by Labrador CMS