Partier: Kommunefogeders vilkår skal undersøges

En kommunefoged kom til borgermødet i GUX Nuuk og spurgte hvilke kandidater, der vil arbejde for, at alle bosteder skal have minimum to kommunefogeder. Forholdene skal undersøges, mener kandidaterne.

Folketingskandidater fik flere spørgsmål af borgere, der var mødt op til vælgermødet torsdag. Blandt spørgsmålene var forbedringer til arbejdsvilkår for kommunefogeder.

Der er flere muligheder for at højne retssikkerheden i bygderne i Grønland. Blandt mulighederne er der etablering af tryghedsstationer i større bygder som Kullorsuaq og Kangaamiut, undersøgelse af behovet for ATV’er og snescootere for kommunefogeder i bygderne samt at bane vej for højere løn for kommunefogederne.

Det var idéer, der kom frem under torsdagens vælgermøde i GUX Nuuk, hvor en kommunefoged kom til mødet og stillede et klart spørgsmål:

- Det er et hårdt arbejde, og man kan have behov for en partner, når man står med en større opgave. Hvem vil arbejde for, at der oprettes to kommunefogedstillinger i alle bygder, uanset hvor mange indbyggere der er?

Sådan spurgte en kommunefoged, der kommer fra Aappilattoq ved Upernavik. Bygden har omkring 150 indbyggere og normeret med en kommunefoged.

Forhold skal undersøges

Nuværende folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam svarede kommunefogeden med, at der er igangsat en undersøgelse af kommunefogeders arbejdsvilkår.

- Det skal ske i samarbejde med politiet og kommunefogederne på stedet, så vi kan være sikre på, hvad det er der er behov for lokalt. Vi undersøger og arbejder for, at kommunefogeders stillinger ændres fra deltids til fuldtids, sagde Aki-Matilda Høegh-Dam.

Også Demokraatits Anna Wangenheim mente, at der er behov for en grundig undersøgelse af, hvor stor behovet er for kommunefogeder.

Rammer skal løftes

De seneste år har der aldrig været så få bygder uden en kommunefoged. Ifølge et svar indhentet af justitsministeren i september 2021, var der 62 kommunefogeder over hele landet, mens fem bygder mangler at ansætte. I et svar i 2020 oplyste daværende justitsminister, at der er normeret to kommunefogeder i tre bygder, mens en bygd har tre kommunefogeder.

Aaja Chemnitz understregede, at der er behov for løft på området. Udover tryghedsstationer i større bygder, så vil IA arbejde for bedre løn.

- Kommunefogeder løser en rigtig vigtig opgave ude i bygderne, det er der slet ikke nogen tvivl om. Der er brug for, at vi kigger på hvad er det for en løn, vi giver til vores kommunefogeder. I mange mange år har de fået den samme løn. De er med til at skabe tryghed, og er med til at oprethodle retssikkerheden, sagde Aaja Chemnitz.

Ligeløn

Naleraqs kandidater understregede, at minimumskravet i forhold til retssikkerheden bør være ligeløn for ansatte i rigsfællesskabet. Samtidig bør retssikkerheden udvikles i mindre bosteder, mente Juno Berthelsen.

Atassuts kandidat fastslog, at der bør altid være ligeværdighed uanset hvilket område:

- Lighed i rigsfællesskabet. Der skal ikke længere være forskellige gældende overenskomster og aftaler på området. Der skal være lighed, og der skal være ligeløn, og der skal være lige vilkår. Også skal der selvfølgelig skabes lige arbejdstilfredshed ude i bygderne som i byerne, sagde Aviaq Kleist (A) under vælgermødet.

Powered by Labrador CMS