På vej mod overskud - på trods af budgetoverskridelser i sundhedsvæsenet

Landskassen har kurs mod et overskud for 2023, selvom der er brug for flere penge i sundhedsvæsenet end budgetteret i årets første måneder.

Der er brug for cirka 34 mio. kr. ekstra til sundhedsvæsenet i 2023, oplyser Naalakkersuisut i en budgetopfølgning.

Sundhedsvæsenet har brug for flere penge end afsat i finansloven, men til gengæld har andre departementer i Selvstyret brugt lidt mindre.

Det viser en såkaldt budgetopfølgning fra juni-måned, som Naalakkersuisut har offentliggjort. Budgetopfølgningen har til formål at give et billede af, om Landskasse-økonomien holder sig inden for rammerne, som er bestemt i finansloven samt om der er behov for ændringer.

Helt overordnet er der i finansloven budgetteret med et overskud på 16,1 mio. kr. Budgetopfølgningen viser en positiv afvigelse på 18 mio. kr. minus tillægsbevillinger på 7,1 mio. kr. Det bringer det forventede overskud for hele 2023 op på 27,6 mio. kr.

Ekstra millioner til sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet har dog brug for flere penge end planlagt - i alt 34 mio. kr. De 23 mio. kr. skyldes merudgifter i sundhedsregionerne, og dernæst går 12 mio. kr. til behandling af patienter i udlandet.

Dronning Ingrids Hospital skal have yderligere 7,5 mio. kr. samt 2,6 mio. kr. til patientrejser og evakueringer. Til gengæld bruges der 6,9 mio. kr. mindre end forventet til patienterstatninger samt 4,3 mio. kr. mindre til misbrugsbehandlingsplan.

Selvom sundhedsvæsenet har brug for flere penge, trækker det budgettet i den anden retning, at en række departementer har haft et mindreforbrug. Mest markant i Departement for Finanser, der har opjusteret forventningerne til en række indtægter med lidt over 40 mio. kr.

Kassebeholdning når lavere niveau

Budgetopfølgningen giver også en status på, hvor mange penge der er i Landskassen - den såkaldte likviditet. Den har været på et lavere niveau end det foregående år, lyder det.

Selvstyrets likviditet har således de seneste 12 måneder ligget mellem 749 mio. kr. og 1.378 mio. kr.

I perioden juli 2021 til juni 2022 kom kassebeholdningen ikke under 1.063 mio. kr.

Powered by Labrador CMS