Ønske fra medlem af kommunalbestyrelse: Kanukoka bør genoprettes

Medlem af kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia Aqqalu Skifte (S) ønsker at få sammenslutningen af grønlandske kommuner, Kanukoka, genoprettet. - Én af Kanukokas stærke sider var at de havde jurister, som vi nu mangler, påpeger han.

På billedet ses den tidligere Kanukoka-bygning. Medlem af kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia mener, at det er en fejl at nedlægge den tidligere sammenslutning af grønlandske kommuner.

- Efter ophør af sammenslutning af grønlandske kommuner, Kanukoka, er det blevet mere tydeligt, at ophørelsen var unødvendig.

Det mener medlem af kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia, Aqqalu Skifte (S), fremgår det af seneste kommunalbestyrelsesmøde.

Opløsningen af Kanukoka startede i 2016, da Kommuneqarfik Sermersooq trådte ud af sammenslutningen. Organisationen blev endeligt nedlagt i slutningen af 2018, efter 46 års arbejde for kommunalt samvirke.

Skaber forsinkelser

Ifølge Aqqalu Skifte var Kanukokas stærke side, at der var tilknyttet jurister, som kunne benyttes, når man ønskede at realisere noget i kommunerne.

- Kommunerne skal rette nu henvendelse til forskellige departementer først, når man ønsker at vide noget om lovgivningen, som skaber forsinkelser, og nogle gange sættes der hindring for kommunernes målsætninger, siger han i sit forslag om, at sammenslutningen bør genvurderes.

Har ingen sekretariatsfunktion

Efter Kanukoka blev opløst, har kommunerne lavet en ny aftale, som alle fem borgmestre underskrev i 2020.

Borgmestrene har aftalt, at kommunerne skal arbejde for at have et stærkere samarbejde om forskellige arbejdsopgaver, men at der ikke oprettes en sekretariatsfunktion med fælles medarbejdere. Ligeledes har man taget udgangspunkt i at aftalen kan ændres og udvikles i henhold til kommunernes behov.

Indstilling fra borgmestre

Qeqqata Kommunia oplyser, at kommunaldirektørerne fra kommunerne holdt møde den 6. september, hvor emnet har været yderligere styrkelse af kommunernes samarbejde.

Her blev der blandt andet drøftet om, at kommunerne skal samarbejde under forhandling af bloktilskuddet, og målet er at man opnår målsætningerne bedre ved at have bedre baggrund. Man drøftede også, at man kan samarbejde bedre med udgangspunkt i behovet for jurister.

- Det blev aftalt, at kommunaldirektørerne udarbejder en indstilling, som borgmestrene skal tage stilling til under borgmestrenes møde i november, fremgår det af svaret.

Styrkelse af samarbejdet

Qeqqata Kommunia har på nuværende tidspunkt en udgift for samarbejdet mellem kommunerne på 140.000 kroner, hvilket svarer til 15 kroner pr. indbygger i Qeqqata Kommunia.

- Hvis samarbejdes skal udbygges, for eksempel ved at opnormere ansatte, må det forventes, at udgifterne vil blive forhøjet, meddeles det.

Under kommunalbestyrelsesmødet blev der truffet beslutning om, at kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren til at forhandle om styrkelse af kommunal samarbejde og en ny sammenslutning af kommunerne.

Powered by Labrador CMS