Ombudsmand: Stribevis af fiskerilicens-ansøgninger bør genbehandles

Departement for fiskeri afslog ansøgninger til licenser i hellefiskfiskeri i Diskobugten uden lovhjemmel. Ansøgninger fra en periode på over et år bør behandles igen, mener ombudsmanden.

Departementet for fiskeri har i over et år behandlet og givet afslag til ansøgninger til licens til hellefiskfiskeri i forvaltningsområdet 47, Diskobugten. Og det er sket uden hjemmel i lovgivningen.

Sådan konkluderer ombudsmanden, der kritiserer Naalakkersuisut for at have handlet ud fra en beslutning, der på det tidspunkt ikke havde hjemmel i lovgivningen.

Ombudsmanden har kigget på sagen på foranledning af en klage fra en borger, som fik afslag på licens til fiskeri efter hellefisk tilbage i august 2020.

Flere kritiske punkter

- Jeg finder det kritisabelt, at Naalakkersuisut den 15. november 2019 i strid med legalitetsprincip besluttede at standse udstedelsen af nye jollelicenser til kystnært fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde 47 Diskobugten til nye ansøgere på baggrund af et bopælskriterium med øjeblikkelig virkning uden at have den fornødne hjemmel hertil i lovgivningen, skriver ombudsmanden.

Ombudsmanden kritiserer også Naalakkersuisut i beslutningen om at standse udstedelse af jollelicenser i forvaltningsområdet på baggrund af et bopælskriterie med øjeblikkelig virkning samt, at sagsbehandlingslovens krav ikke er opfyldt i den specifikke ansøgning, som er indsendt som klage til ombudsmanden.

Sagen kort

I slutningen af 2019 meldte Grønlandsbanken ud om, at virksomheden frygter et ”økonomisk kollaps i fiskeriet”, hvis fiskeri efter hellefisk ikke reguleres bedre.

Efter meldingen kom der pres fra organisationer og politisk side, hvilket i sidste ende fik daværende Naalakkersuisut til at tage beslutningen om licensstop af nye fiskere i forvaltningsområde 47, Diskobugten frem til april 2022.

På det tidspunkt var det Jens Immanuelsen, der var Naalakkersuisoq på området.

Men beslutningen havde ikke hjemmel i lovgivningen og først den 1. januar 2021 kom bekendtgørelsen om hellefiskfiskeri, som satte en stopper for licenser til nye fiskere i forvaltningsområdet.

Undersøg ansøgninger

Ombudsmanden henstiller i sin konklusion departementet til at genoptage ansøgningen. Endvidere henstilles departementet til at foretage vurderinger af samtlige ansøgninger til jollelicens i forvaltningsområde 47, Diskobugten, i en periode på over et år med licensstop.

- Jeg henstiller endvidere, at departementet genoptager alle ansøgninger om jollelicens til fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde 47 indgivet i perioden fra 15. november 2019, hvor Naalakkersuisut besluttede at standse udstedelse af licenser, indtil den 1. januar 2021, som er ikrafttrædelsesdatoen for hellefiskebekendtgørelsen, skriver ombudsmanden.

Departementet er af ombudsmanden blevet bedt om at meddele ombudsmanden, om hvad departementet vil gøre efter henstillingerne.

Powered by Labrador CMS